Dawid

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Dawid
Koning van Israel
Gottlieb Welté - King David.jpg
Koning Dawid, skildery deur Gottlieb Welté
Dinastie Huis van Dawid
Bewind ca. 1010–970 v.C.
Gebore ca. 1040 v.C.
Gesterf ca. 970 v.C.
Voorganger Isboset
Salomo
Opvolger Salomo
Gade Michal, Ahinoam, Abigail, Maachah, Haggith, Abital, Eglah, Bathsheba
Kinders Amnon, Chileab, Absalom, Adonijah, Shephatiah, Ithream, Shammua, Shobab, Nathan, Solomo, Ibhar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, Eliphalet, Tamar
Vader Jesse
Moeder Nitzewet (Talmoed)

Dawid (Hebreeus: דָּוִד, Davīd, Arabies: داود‎, Dāwūd; Grieks: Δαυίδ, Davíd; Latyn: Davidus, David; Ge'ez: ዳዊት, Dawit; Armeens: Դաւիթ, Dawitʿ; Kerkslawies: Давíдъ, Davidŭ; moontlike betekenis: "geliefde een"[1]) was die tweede koning van Israel en het vir 40 jaar regeer. Volgens die Bybel was hy 'n koning reg na God se hart. Hy het die grondslag van die Dawidiese dinastie gelê wat tot in die Nuwe Testament van die Bybel sy invloed sou uitoefen. Hy het ook die ark na Jerusalem teruggebring en die aanvoorwerk vir die bou van die Tempel gedoen.

Dawid en Saul[2][wysig | wysig bron]

Dawid word deur Samuel gesalf tot koning[3][wysig | wysig bron]

Soos Saul voor hom, ontvang Dawid geestelike krag saam met die salwing. God kies weereens sy man en berei hom voor lank voordat hy 'n nasionale figuur word.

Dawid vind 'n plek aan die hof[4][wysig | wysig bron]

Wanneer die Gees van God Saul verlaat, neem bose magte van hom besit. Saul is oorgelewer aan sy eie onbeheersde temprament. Hy word oorval deur aanvalle van diep neerslagtigheid en gewelddadigheid. Maar die musiek verdryf die donker skaduwees, en Saul se behoefte word Dawid se geleentheid.

Dawid en Goliat[5][wysig | wysig bron]

Die Filistynse kampioen was sowat 3 meter lank ten volle bewapen en gepanser. Maar gedurende sy tyd in die heuwels saam met die skape het Dawid geloof geleer en dodelike akkuraatheid met die slingervel.

Dawid dood Goliat en kap sy kop af.

Dawid se vriendskap met Jonatan; Saul word Jaloers[6][wysig | wysig bron]

Dawid sou later aan sy vriendskap met Jonatan terugdink as een van die kosbaarste dinge van sy lewe[7]. Niks kon die wonderlike band verbreek die seun van die koning en die man wat hom, menslik gesproke, van die troon sou beroof nie.

Met Dawid se se prestige groei ook Saul se agterdog en hy beplan Dawid se dood. Dawid se armoede Saul die geleentheid om van hom 'n bruidskat te eis wat hom waarskynlik sy lewe sal kos. So 'n prys kon net geëis word van die Filistyne, die Israelitiete se aartsvyande; die ander volke het besnydenis toegepas. Dawid maak dubbel soveel dood as wat Saul vereis, en keer ongedeerd terug om sy koninklike bruid op te eis.

Aanslae op sy lewe dwing Dawid om die hof van Saul te verlaat[8][wysig | wysig bron]

Jonatan se eerste versoeningspoging slaag[9], maar Saul verval weer in 'n slegte bui en net Mikal se bedrog kan Dawid red[10]. Dawid sluit 'n tyd lank by Samuel se profeteskool in Rama aan[11]. Wanner Jonatan 'n veilige terugkeer vir Dawid probeer bewerkstellig, draai sy vader teen hom[12]. Die twee vriende word gedwing om te skei[13].

Agimelek help Dawid om te ontsnap[14][wysig | wysig bron]

Die priester sou duur betaal vir Dawid se bedrog[15]. Maar Dawid word gevoed en bewapen, en ontsnap na die Filistynse stad Gat. Uit vrees dat hy herken sal word, gee hy voor dat hy kranksinnig is en hy speel sy rol so goed dat Akis heeltemal oortuig word[16].

Nob[17]: destyds die sentrale heiligdom van Israel.

Gewyde brood[18]: elke sabbat is 12 vars brode op die altaar geplaas en die 12 oubrode is verwyder. Net die priesters is toegelaat om hulle te eet.

Dawid die uitgewekende[19][wysig | wysig bron]

Dawid het daarvandaan weggegaan en ontsnap na die Adullamgrot toe. Sy broers en sy hele familie het dit gehoor en daarheen gegaan na hom toe. Verder het elkeen wat in die moeilikheid was en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Daarvandaan het Dawid na Mispa in Moab toe gegaan en vir die koning van Moab gevra:

"Laat my ouers tog uit kom na u toe totdat ek weet wat God aan my sal doen".

Dawid hulle in die sorg van die koning van Moab gelaat. Hulle het by gebly lank as Dawid in die bergskuiling was. Maar die profeet Gad het vir Dawid gesê:

"Jy mag nie in die skuiling bly nie. Trek weg en gaan na Juda toe".

Dawid het toe na die Geredbos gegaan.

Saul laat die priesters van Nob doodmaak[20][wysig | wysig bron]

Saul het 85 priesters laat doodmaak, omdat Agimelek vir Dawid gehelp het.

Abjatar vlug na Dawid[21][wysig | wysig bron]

Abjatar, 'n seun van Agimelek het ontkom en na Dawid gevlug en hy was veilig by Dawid.

Dawid bevry Keïla[22][wysig | wysig bron]

Dawid vorm sy groep vlugtelinge tot 'n doeltreffende militêre mag. Maar Saul voortgesette agtervolging dwing hulle om voortdurend op die vlug te bly. Dawid en sy manne bevry Keïla.

Abjatar raadpleeg die Here vir Dawid[23][wysig | wysig bron]

Dawid het te wete gekom dat Saul hom wil aanval en hy het vir die priester Abjatar gesê:

"Bring die skouerkleed hier".

Dawid het gesê:

"Here God van Israel, ek is u dienaar. Ek het verneem dat Saul na keïla toe wil kom om die stad te verwoes omdat ek hier is. Sal die regeerder van Keïla my aan hom uitlewer? Sal Saul optrek soos ek verneem het? Here God van Israel, lig my tog in".

En die Here antwoord:

"Ja hy sal op trek".

Toe vra Dawid:

"Sal die regeerder van Keïla my en my manne aan Saul uirlewer?"

Die Here het hom geantwoord:

"Ja".

Dawid en sy manne, ongeveer 600 man, het klaar gemaak, uit Keïla uitgegaan en heen en weer rondgetrek. Daar is ook aan Saul vertel dat Dawid ui Keïla onttrek het en Saul het sy agtervolging gestaak. Daarna het Dawid in die woestyn in 'n bergskuiling gaan woon. Hy het in die berge in die Sifwoestyn gewoon. Saul het hom die hele tyd gesoek, maar God het hom nie in Saul se mag oorgegee nie. Toe Dawid besef dat Saul steeds daarop uit is om hom dood te maak, is hy na Goressa in die Sifwoestyn.

Dawid en Jonatan vernuwe hulle verbond[24][wysig | wysig bron]

Jonatan, seun van Saul het toe klaargemaak en na Dawid toe Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God. Hy het vir hom gesê:

"Moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel, en ek sal onder jou staan. Selfs my pa weet dat dit so is."

Hulle twee toe 'n verbond voor die here gesluit. Dawid het in Goresa gebly en Jonatan het huis toe gegaan.

Siffiete verklap Dawid[25][wysig | wysig bron]

Die Siffiete het vir Saul vertel dat Dawid in Goressa skuil. Dit is aan Dawid vertel en hy het na die kliprand in die Maonwoestyn gegaan. Saul het aan die eenkant van die berg langs gegaan, en Dawid en sy manne net aan die anderkant.

Net toe Saul en sy manskappe Dawid-hulle omsingel het, kry Saul 'n boodskap dat die Filistyne Israel aanval.

Saul het opgehou om Dawid te agtervolg en het die Filistyne tegemoet getrek. Hulle noembdie plek skeidingsrand.

Dawid spaar Saul se lewe in die spelonk by En-Gedi[26][wysig | wysig bron]

Saul is aan Dawid uitgelewer. Dawid se weiering om kortpad te kies na die troon bring Saul tot sy sinne.

Maar 'n mens kan nie op Saul se woord staat maak nie.

Dawid en Abigajil[27][wysig | wysig bron]

Dawid se versoek aan Nabal is nie onredelik nie. Hy eis nie beskerminsgeld nie, maar vra iets in ruil in die verlede. Die man was ryk en dit was skeertyd, 'n tyd van feesviering.

Abigajil se vinnige optrede red die lewens van haar man en huishouding. Sy het klaarblyklik 'n goeie indruk op Dawid gemaak.

God sien toe dat Nabal gestraf word. Hy sterf aan 'n dubbele beroerte.

Dawid spaar weer Saul se lewe[28][wysig | wysig bron]

Die Siffiete wat aan Saul se kant was, verskaf inligting oor waar Dawid hom bevind. Weereens bevind Saul homself oorgelewer aan die genade van Dawid. Maar Dawid weet dat God hom sonder enige hulp van sy kant op die troon sal plaas.

Abisai...seun van Seruja[29]: Abisai, Joab en Asael, Dawid se militëre leiers van Dawid, was almal die seuns van Dawid se stiefsuster. Hoewel hulle dapper was, het hulle baie probleme veroorsaak toe hy koning was[30].

Dawid skaar hom by Akis[31][wysig | wysig bron]

Akis word weereens om die bos gelei. Terwyl hy voorgee om 'n strooptog op Israel en sy bondgenote uit te voer, is Dawid in werklikheid besig om die vyandelike stede uit te wis, en hy laat geen oorlewendes om die verhaal te vertel nie.

Wantroue teenoor Dawid[32][wysig | wysig bron]

Die ander Filistynse opperhere is nie so liggelowig soos Akis nie. Dawid ontkom uit 'n moeilike situasie waarin hy sy landgenote sou moes aanval.

Hierdie hoofstuk verwys na gebeure vroeër as die in hoofstuk 28.

Die Amalakiete se aanval op Siklag; Dawid se suksesvolle teenaanval[33][wysig | wysig bron]

Dawid keer op die regte tyd terug, en die slaaf se inligting is meer as net 'n gelukskoot. Alles word teruggevind. Juda en die Kalebiete wat ook slagoffers van die inval was, deel ook in die buit.

Dawid se eerste bewindjare[34][wysig | wysig bron]

Die nuus van Saul se dood; Dawid se klaaglied[35][wysig | wysig bron]

Die Amalekiet se verhaal verskil van die verslag van Saul se dood in 1 Sam. 31. As hy die feite verdraai het in die hoop om 'n beloning te otvang, het hy hom met Dawid misreken. Na die inval in Siklag[36] het Dawid geen rede gehad om die Amalekiete lief te hê nie. Maar dit was sy vaste oortuiging dat die lewe van 'n koning heilig is. Dia Amalekiet het self sy doodsvonnis uitgespreek.

Die klaaglied vir Saul en Jonatan is een van die onroerendste van al Dawid se gedigte. Sy rou vir die koning lyk heeltemal opreg. Sy leed oor sy vriend Jonatan is diep en innig.

Burgeroorlog. Abner dood Asael[37][wysig | wysig bron]

Net Juda (wat teen hierdie tyd waarskynlik Simeon ingesluit het), erken Dawid as koning. Die ander 10 stamme volg die leiding van Abner, Saul se leëraanvoerder en hang Is-Boset, Saul se seun, aan.

Die volk is 2 jaar verdeeld. 'n Poging by Gibeon om die geskil deur verteenwoordigende tweegevegte te skik[38], mislik en 'n volskaalse burgeroorlog volg.

Na agter toe[39]: Abner het nie bedoel om Asael dood te maak nie. Maar die agterent was skerp sodat dit in die grond sou steek, en die stamp was noodlottig.

Dawid se koningskap word al hoe sterker[40][wysig | wysig bron]

Daar was 'n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul e Dawid, maar Dawid word gaandeweg sterker en die nageslag van Saul al hoe swakker.

Dawid se seuns wat in Hebron gebore is[41][wysig | wysig bron]

Daar is vir Dawid 6 seuns in Hebron gebore, onder andere Salomo.

Abner breek met Is-Boset[42][wysig | wysig bron]

Abner het probeer om sy posisie in Saul se huis te verstewig deur 'n byvrou van Saul, naamlik Rispa dogter van Aja.

Toe Is-Boset Abner daaroor aanspreek, besluit Abner om sy kragte by Dawid in te gooi.

Abner onderhandel met Dawid[43][wysig | wysig bron]

Abner sluit 'n verdrag met Dawid dat Abner in ruil vir sy lewe, sal sorg dat die hele Israel, Dawid sal volg en Abner het onverhinderd vertrek.

Joab vermoor Abner[44][wysig | wysig bron]

Joab en sy broer Abisai, het Abner doodgemaak omdat hy sy broer Asael tydens die oorlog in Gibeon doodgemaak het.

Dawid gaan die volk voor in rou oor Abner. Ten spyte van 'n opnbare verklaring van onskuld het die klad van die moord Dawid lewenslank bygebly[45]

Die sluipmoord op Is-Boset[46][wysig | wysig bron]

'n Tweede voorval wat toon hoe Dawid se ondersteuners glad nie sy houidinbteenoor Saul en die koninklike gesin verstaan het nie.

Is-Boset word eervol begrawe en die 2 moordenaars word in die openbaar tereggestel.

Dawid se koninkryk word bevestig[47][wysig | wysig bron]

Dawid koning van die hele Jerusalem; Jerusalem word die nuwe hoofstad[48][wysig | wysig bron]

Die skrywer stel dit duidelik dat Dawid nie 'n indringer is nie. Sy aanspraak op die troon is van God. 'n feit wat erken is deur Saul[49], deur Abner[50] en ten slotte deur die hele volk[51] .

Hoewel Jerusalem gedeeltelik tydens die inname van Kanaän deur Juda verower is[52], is die vesting self nooit verower nie[53].

Die Jebusiete het rede gehad om te spog dat 'n garnisoen van blindes en kreupeles dit kon verdedig. Maar hulle het Dawid onderskat. Juda het Jerusalem beheer totdat Nebukatnesar dit 400 jaar later verwoes het. Dit was 'n uitstekende keuse vir 'n hoofstuk.

Koning Hiram van tirus: 'n tydgenoot van Dawid en Salomo, het vanaf ongeveer 979 voor vC regeer. Die hawestad Tirus, was die hoofstad van die Fenisiese koninkryk. Hiram se regeringstyd was 'n goue era van politieke uitbreiding en handelswelvaart. Die ambagte en die kunste het floreer. Hiram se vakmanne het gehelp met die bou van die tempel.

Die ark word na Jerusalem gebring[54][wysig | wysig bron]

Nadat die Filistyne te teruggegee het[55], het dit in Kirjat-Jearim gebly.

Dawid dit nou na sy nuwe hoofstad. Die geleentheid word gekenmerk deur al die uitbundigheid van die Joodse godsdiensfeeste. Selfs die koning dans van vreugde. Net Mikal staan eenkant, koud en onaangeraakvir haar deur die teenwoordigheid van God. Gryp Ussa na die ark[56]: selfs die Leviete mag nie die ark aanraak nie. Dawid blameer homself dat hy nie die voorgeskrifte uitgevoer het wat Moses neergelê het nie. Met die volgende poging het die Leviete ark op drastokke gedra.

Die huis van God en die troon van Dawid[57][wysig | wysig bron]

Dawid is nie die man om die tempel van God te bou - dit is die werk van sy seun, 'n man van vrede, nie 'n krygsman nie[58]. Maar God vergoed vir die teleurstelling deur aan Dawid 'n huis te belowe, 'n dinastie wat altyd sal bly voortbestaan. Op hierdie belofte berus die hoop wat deur die hele Ou-Testament loop, die hoop op die Messias. En toe hy gekom het is die belofte vervul.

Christus is gebore in Dawid se geboorteplek, Bethlem en uit die huis en geslag van Dawid en die engel het aan Maria gesê:

Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid[59].

Jou eie seun...sal 'n huis bou[60]: en Salomo het gebou[61]. Maar Dawid het baie bygedra - hy het die planne opgetrek en materiaal voorsien[62].

Dawid se oorwinnings[63][wysig | wysig bron]

Hierdie hoofstuk handel oor gebeure voor die van hoofstuk 7.

Moab[64]: Dawid het voorheen op goeie voet met hulle verkeer[65].

Soutvlakte[66]: waarskynlik in die onvrugbare deel in die groot skiereiland suid van die dooie see.

Dawid se seuns was priesters: hoewel nie uit 'n priesterlike familie nie was Dawid in 'n sekere sin, priesterkoning, soos Melgisedek, 'n baie vroeër koning van Jerusalem[67].

Dawid en Mefiboset; Jonatan se seun[68][wysig | wysig bron]

Die gebeure van hoofstuk 21 het moontlik hierdie hoofstuk voorafgegaan. Indien wel, moet die feit dat die koning hom ontbied het Mefiboset ongetwyfeld met vrees vervul het. Maar Dawid het net goeie motiewe "ter wille van Jonatan. Hy herstel die familiegrond en behandel die jongman soos sy eie seun.

Lo-Dabar[69]: in die noorde van Gilead, nie ver van Jabes nie.

versers 10: dit klink teenstrydig , maar die hoofweë sou hoë uitgawes meegebring, selfs al sou maaltye gratis voorsien word.

Die Ammoniete en die Arameërs word verslaan[70][wysig | wysig bron]

Ganin het die oorlog ontketen deur sy beledigende behandeling van die gesante. Maar die buurvolke en die magtige koning van Israel ongetwyfeld met agterdog en vrees bejeën.

Dawid se owerspel met Batseba[71][wysig | wysig bron]

Dawid se leërs veg teen die Amalekiete, maar hierdie lente bly die koning tuis. Na die middagrus loop hy in die aandkoelte op die dak van die paleis rond, van waar hy kan neer kyk in die oop binnehof van 'n naburige huis, waar Batseba besig is met 'n reinigingsritueel. Wat daarop volg - owerspel en moord - is die waterskeiding in dawid se lewe. Hy sou die wrang vrugte van sy sonde plek.

Rabba[72] die huidige Amman, hoofstad van Jordanië.

Urija die Hetiet[73]: om sake te vererger, was Urija een van Dawid se spesiale magte wat weg was om die koning se geveg se oorlog te veg.

Vers 11: die leer is op 'n veldtog en die reël is dat die manne nie geslagsomgang met vroue mag hê nie. As 'n Urija nie so beginselvas was nie, sou huis toe gegaan het na sy vrou. Die kind kon dan as syne deurgegaan het en hy sou nie gesneuwel het nie. Maar miskien het hy reeds die waarheid vermoed.

Jerbeser[74]: maw Jerubaäl/Gideeon[75] aangesien Baäl 'n heidense naam is, het die skrywers dit later vervang deur die woorde "biset/beset, "skande". Egbaäl het Is-Boset geword.

Natan se besoek; die dood van die kind[76][wysig | wysig bron]

Urija dood, die bruilof is verby en die kind is gebore. Alles het skynbaar baie mooi oorgewaai - totdat Natan daar aankom. Dan kom die hele skandelike episode aan die lig. Dawid leer om homself te sien soos God hom sien - 'n vernederende ondervinding vir 'n koning[77]. God vergewe hom maar hy word gestraf, die kind sterf.

vers 10-11: Die voorspelling is vervul. Drie van Dawid se seuns is vermoor, twee van hulle deur hulle eie broers. En Absalom het in sy rebellie sy vader se harem oorgeneem[78]

Sien ook[wysig | wysig bron]

 • Lys van konings van Israel
 • Lys van persone in die Bybel
 • Geskiedenis van Israel in die Bybelse Tyd
 • Geslagsregister van Adam tot Jesus
 • Bybelse Gids - Genesis
 • Bybelse Gids - Eksodus tot Deuteronomium
 • Bybelse Gids - Josua
 • Bybelse Gids - Rigters
 • Bybelse Gids - Boas en Rut
 • Bybelse Gids - Samuel
 • Bybelse Gids - Koning Saul

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. (en) G. Johannes Botterweck; Helmer Ringgren (1977). Theological Dictionary of the Old Testament. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 158. ISBN 978-0-8028-2327-4.
 2. 1 Sam. 16-31.
 3. 1 Sam. 16:1-13.
 4. 1 Sam. 16:14-23.
 5. 1 Sam. 17.
 6. 1 Sam. 18.
 7. 2 Sam. 1:26.
 8. 1 Sam. 19-20.
 9. 1 Sam. 19:1-7.
 10. 1 Sam. 19:8-17.
 11. 1 Kon. 19:18-24.
 12. 1 Sam. 20:30-33.
 13. 1 Sam. 20:35-42.
 14. 1 Sam. 21.
 15. 1 Sam. 22:11-19.
 16. Kyk ook 1 Sam. 27:5-12.
 17. 1 Sam. 21:1.
 18. 1 Sam. 21:4.
 19. 1 Sam. 22:1-5.
 20. 1 Sam. 22:6-18.
 21. 1 Sam. 22:19-23.
 22. 1 Sam. 23:1-5.
 23. 1 Sam. 23: 6-15.
 24. 1 Sam. 23:16-18.
 25. 1 Sam. 23:19-28.
 26. 1 Sam. 24.
 27. 1 Sam. 25:1b.
 28. 1 Sam. 26.
 29. 1 Sam.26:6.
 30. 2 Sam. 3:39; 18:14; 20:10.
 31. 1 Sam. 27: 1-77.
 32. 1 Sam. 29.
 33. 1 Sam. 30.
 34. 2 Sam. 1-4.
 35. 2 Sam. 1.
 36. 1 Sam. 30.
 37. 2 Sam. 2.
 38. 2 Sam. 2:14.
 39. 2 Sam. 2:23.
 40. 2 Sam. 3:1.
 41. 2 Sam. 3:2-5; vgl. 1 Kron. 3:1-4.
 42. 2 Sam. 3:6-11.
 43. 2 Sam. 12-21.
 44. 2 Sam. 3:22-4:1.
 45. Sien 1 Kon.2:5.
 46. 2 Sam. 4:2-12.
 47. 2 Sam. 5-12.
 48. 2 Sam. 5:1-8.
 49. 1 Sam. 24:18-23.
 50. 1 Sam 3:9-10.
 51. 2 Sam. 5:2.
 52. Rig. 1:8.
 53. Jos. 15:15-63; Rigt. 1:21.
 54. 2 Sam. 6. Sien ook 1 Kron. 13, 15-16.
 55. 1 Sam. 4-6.
 56. 2 Sam. 8:6.
 57. 2 Sam. 7.
 58. 1 Kron. 22:7.
 59. Luk. 1:32-33.
 60. 1 Kon. 5-7.
 61. 1 Kon. 5-7.
 62. 1 Kron. 28:11ev; 22:2ev.
 63. 2 Sam. 8.
 64. 2 Sam. 8:2.
 65. 1 Sam.22:3-4.
 66. 2 Sam. 8:13.
 67. Kyk Gen. 4:18..
 68. 2 Sam. 9.
 69. 2 Sam. 9:4.
 70. 2 Sam. 10.
 71. 2 Sam. 11.
 72. 2 Sam. 11:1.
 73. 2 Sam. 10:3.
 74. 2 SAM. 11:21.
 75. Rigt. 9.
 76. 2 Sam 12.
 77. Psalm 51.
 78. 2 Sam. 16:22.

Literatuur[wysig | wysig bron]

 • Die Bybel (1953-Vertaling)
 • Reinecker, Fritz: Lexikon zur Bibel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1981. ISBN 3-417-24528-1
 • Bybel (1983 vertaling) Bybelgenootskap van SA
 • Handboek by die Bybel David en Pat Alexander Lux Verbi

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

Profete van Islam, soos in die Koran genoem. Star and Crescent.svg
ʾĀdam Iederies Nūḥ Hüd Salih Ibrāhīm Loet Ismāʿīl Iṣḥāq Yāqub Yūsuf Ajjoeb
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسمعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henog Noag Eber Selag Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef Job

Suayb Mūsa Haroen Dhoelkifl Dawud Süleyman Iljas Al-Yasa Yunus Zakarija Jahja ʿĪsā Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى
Mohammed
Jetro Moses Aäron Esegiël Dawid Salomo Elija Elisa Jona Sagaria Johannes Jesus