Bespreking:Veranderinge aan Suid-Afrikaanse geografiese name

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

do you think i should start adding external links/citations/evididenc??--Bezuidenhout (kontak) 14:06, 6 September 2008 (UTC)

Skakels[wysig bron]

Since, in most cases, there would (or should!) only be one Wikipedia article on a specific city/location, I'd suggest that the number of links be limited to one per row - the one that currently links (or is most likely to link in future) to a Wikipedia article about the location. Eg. "NylstroomModimolle" should rather be "Nylstroom → Modimolle" or "Nylstroom → Modimolle". Gk sa (kontak) 07:41, 11 April 2011 (UTC)

Park[wysig bron]

whats the afrikaans word for park? is it the same?? Bezuidenhout (kontak) 15:01, 18 September 2008 (UTC)

Is the same. — Adriaan90 (Bespreking • Bydraes) 19:53, 18 September 2008 (UTC)
Dankie :) Bezuidenhout (kontak) 19:55, 18 September 2008 (UTC)
Is park in plural Parke of Parks? --Bezuidenhout 16:07, 23 Februarie 2009 (UTC)
Parke. Anrie (kontak) 16:23, 23 Februarie 2009 (UTC)

Intro[wysig bron]

is there a need to mention this article is a list of renamed places/cities?? cant we just say, this article is about name changing in *country*?? --Bezuidenhout (kontak) 19:50, 18 September 2008 (UTC)

Shopping[wysig bron]

how would you say: entertainment district or shopping centre, because i'm trying to add Brightwater Commons. --Bezuidenhout (kontak) 11:11, 28 September 2008 (UTC)

Entertainment district: vermaaklikheidsbuurt, shopping center: winkelsentrum. --Voyageur (kontak) 12:08, 28 September 2008 (UTC)

Pretoria straate[wysig bron]

is it nessesary to create a table, they are reconsidering not changing ANY of the street names, since they have bene found guilty of only changing afrikaner places. The table is very messy, and none of them have a new name, can we sort it out, or at least make it more organised or correctley positoned. I hope i'm making sense, i i just don't want to scroll down the screen to see one huge table, about a 'few' street names. --Bezuidenhout (kontak) 19:47, 2 Oktober 2008 (UTC)

nog nie deurgevoer nie[wysig bron]

Wat is nog nie deurgevoer nie in engels? --Bezuidenhout (kontak) 08:26, 29 Desember 2008 (UTC)

Not yet carried through of Not yet applied, of iets soortgelyks. Anrie (kontak) 16:24, 23 Februarie 2009 (UTC)

Soekmekaar / Mor(e)beng[wysig bron]

I'm slightly confused with Soekmekaar / Morbeng because on google maps it's called morbeng (it should however be noted that google maps if very out-of-date, Makhado hasn't been changed back to Louis Trichardt yet), you can still find soekmekaar on google maps, but it 'redirects' you to the town called morbeng, which is actually soekmekaar. I also found that the local railway station is called Soekmekaar.--Bezuidenhout 16:34, 4 Maart 2009 (UTC)

It is Morbeng now, although you aren't the only one who's confused. Anrie (kontak) 16:40, 4 Maart 2009 (UTC)
Is it Morebeng or Morbeng? Google maps and the link you sent me both say Morebeng... or am I just dillusional? --Bezuidenhout (kontak) 20:38, 28 Mei 2009 (UTC)

Confusion[wysig bron]

Sorry for the mess I made, but should we also include the English translation of places alongside their (proposed)names aswell? --Bezuidenhout (kontak) 21:36, 21 Maart 2009 (UTC)

Why English? If it's not the official name, the English rather belongs on the English Wikipedia. I'm open for Afrikaans translations though.  — Adriaan90 (Bespreking • Bydraes) 06:51, 22 Maart 2009 (UTC)

Why is this page not under pleknaamsveranderinge?? --Bezuidenhout (kontak) 18:15, 23 Maart 2009 (UTC)

Hoekom?[wysig bron]

Why do you change incorrect information that was corrected back to the incorrect information?– Hierdie ongetekende kommentaar is deur Winstonza (BesprekingBydraes) gelewer.

I guess the english translation parts were just me, but stuff like Kempten were right because the name was divered from Kempten in Germany, you can change some back (mostly english translation) but some correct ones must stay :) --Bezuidenhout (kontak) 21:02, 23 Maart 2009 (UTC)

Help with references[wysig bron]

I am planning to create a flood of references in the article, but I would really appreciate it if someone could help me traslate the following:

1.) Name change in X. (could it possibly be Naamverandering in X??)
2.) Mention of name change in X.
3.) Information about name change in X.

I will be most grateful if anyone could help me with this, and if Anrie is reading this thank you very much for moving the 'contexts box' :) Bezuidenhout (kontak) 10:30, 29 Mei 2009 (UTC)

1. "Naamsverandering in X" - I prefer "naamverandering", but sticklers will insist on the "s".
2. "Melding van naamsverandering in X."
3. "Inligting oor naamsverandering in X."
You're welcome re: the table of contents. I just figured it'd be easier for people who want to start reading straightaway. Anrie (kontak) 10:43, 29 Mei 2009 (UTC)

Have I got this right?[wysig bron]

Would Pretoria General Hospital be Pretoria-generaal-hospitaal in Afrikaans?? --Bezuidenhout (kontak) 15:20, 30 Mei 2009 (UTC)

If it refers to the general as in the military, I believe it would be Pretoriase Generaalhospitaal, but if it means "general" as in ordinary, then it would be Pretoria Algemene Hospitaal, I think. — Adriaan90 (Bespreking • Bydraes) 15:34, 30 Mei 2009 (UTC)
I don't think the hospital was used for military needs, so I think Pretoria Algemene Hospitaal is good, baie dankie Adriaan :) --Bezuidenhout (kontak) 07:14, 31 Mei 2009 (UTC)
No problem ^^ — Adriaan90 (Bespreking • Bydraes) 07:18, 31 Mei 2009 (UTC)

Stukkende eksterne skakel[wysig bron]

During several automated bot runs the following external link was found to be unavailable. Please check if the link is in fact down and fix or remove it in that case!

--RobotJcb (kontak) 18:04, 12 September 2009 (UTC)

Archive[wysig bron]

In case this table is used in the future, lets keep it here for now.

Pretoria[wysig bron]

Die stad Tshwane beplan om 27 straatname in Pretoria te verander. Volgens die metroraad se speaker, Khorombi Dau, is "dit sodat ons 'n nuwe Afrika-hoofstad kan skep wat 'n gedeelde erfenis, identiteit en toekoms weerspieël"[1]

Die straatname wat volgens die plan verander sal word, is:

Bestaande Straatnaam Oorsprong van die naam[2] Voorgestelde nuwe naam Oorsprong van nuwe naam Datum
Pretoriusstraat Genoem na Marthinus Wessel Pretorius, seun van Andries Pretorius en president van die Zuid-Afrikaansche Republiek
Schoemanstraat Genoem na kommandant-generaal Stephanus Schoeman wat in die 1860’s as staatspresident van die ZAR waargeneem het.
Van der Waltstraat Genoem na Andries Petrus Jacobus van der Walt, een van die eienaars van die plaas waarop Pretoria ontwikkel is.
Andriesstraat Genoem na die Boeregeneraal A.W.J. Pretorius.
D.F. Malanrylaan Genoem na Daniël François Malan wat die eerste minister geword het in 1948 nadat hy die Verenigde Party by die stembus verslaan het en begin het met die invoer van die Nasionale Party se beleid van apartheid.
Prinsloostraat Genoem na Joachim J.P. Prinsloo, wat ’n huis op Kerkplein besit het.
Generaal Louis Bothaweg Generaal Louis Botha, die eerste eerste minister van die Unie van Suid-Afrika.
Skinnerstraat Genoem na William Skinner, Pretoria se eerste landdros.
Kerkstraat Verwys na die kerk wat vroeër op Kerkplein gestaan het.
Lucas Mangope Genoem na Lucas Mangope, president van die voormalige tuisland Bophuthatswana wat in terme van die apartheidsbeleid geskep is.
Leah Mangope Genoem na Lucas Mangope se vrou
Jacob Maréstraat Genoem na Jacob Philippus Maré wat Heidelberg in die ZAR volksraad verteenwoordig en in 1880 lid van die uitvoerende raad van ZAR geword het.
Walkerstraat Genoem na Arthur Hamilton Walker, ’n landmeter wat die dorp Pretoria, wat Andries du Toit oorspronklik uitgelê het, heropgemeet het.
Charlesstraat Genoem na prokureur Charles Marais, seun van Langpiet Marais, destydse eienaar van Brooklyn.
Koningin Wilhelmina-rylaan Genoem na koningin Wilhelmina Helena Pauline Marie van Nederland.
Mears Genoem na James E. Mears, wat die wyk Sunnyside in 1875 uitgemeet het.
Beatrix Genoem na Beatrix Dory Meintjes, oudste dogter van E.P.A. (Eddy) Meintjes en die kleindogter van Stephanus Jacobus Meintjes, tweede eienaar van die plaas Arcadia.
Voortrekker Genoem na die Voortrekkers, wat van die Kaapkolonie na die binneland getrek het.
Hendrik Verwoerd Genoem na dr. Hendrik Verwoerd, destydse eerste minister wat beskou word as die argitek van apartheid.
Hans Strijdom Genoem na advokaat Hans (J.G.) Strijdom, eerste minister van Suid-Afrika tydens die apartheidsera van 1954 tot 1958.
Mitchellstraat Genoem na George Mitchell, wat betrokke was by die uitleg van erwe in Pretoria-Wes.
Esselenstraat Genoem na Ewald Esselen, wat die Zuid-Afrikaansche Republiek se staatsekretaris en adviseur was.
Vermeulenstraat Genoem na die Vermeulen-broers Kootjie en Hendrik, van die eerste inwoners van Pretoria.
Schubartstraat Genoem na die Anton Frederik Schubart, staatsekretaris onder die ZAR-president M.W. Pretorius en later hoof van die Staatsmuseum.
Potgieterstraat Genoem na die Voortrekkerleier Hendrik Potgieter.
Paul Krugerstraat Genoem na Paul Kruger, president van die ZAR
Proesstraat Genoem na B.C.E. Proes, die eerste staatsprokureur van die destydse ZAR.
Michael Brinkstraat Genoem na Michael Brink, stadsraadslid van die Verenigde Party.
Duncanstraat Genoem na Patrick Duncan, eerste goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika.
Zambesiweg Genoem na die Zambesirivier, die vierde langste rivier in Afrika.


Strate[wysig bron]

Road = Weg,
Avenue = Rylaan,
Street = Straat,
but then what is 'drive'? Ben Bezuidenhout (kontak) 10:46, 8 Julie 2010 (UTC)

May also be translated as rylaan. --Voyageur (kontak) 11:00, 8 Julie 2010 (UTC)
"Avenue" should actually be "laan", with "drive" as "rylaan". Anrie (kontak) 12:35, 8 Julie 2010 (UTC)

Tronke[wysig bron]

Die nuwe name van die tronke word blykbaar op 21 Maart 2011 bekendgemaak.

  1. Mail & Guardian, FF+ grumbles about Pretoria’s street-name changes, Besoek op 28 September 2008.
  2. Beeld, 27 name van strate in Pretoria gaan waai, Besoek op 28 September 2008