Lys van minerale

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hier volg 'n lys van tans beskrewe minerale:

Naam Simmetrie Mindat Engels Etimologie Nickel-Strunz
abernathyiet tetragonaal 3 Abernathyite Persoon 8.EB.15
alabandiet kubies 89 Alabandite Plek? 2.CD.10
albiet triklinies 96 Albite Lat. albus 9.FA.35
ametrien 7606 Ametrine
anataas tetragonaal 213 Anatase Gr. ανάτασις 4.DD.05
andesien triklinies 200 Andesine Plek: Andes-berg, S.-Amer. 9.FA.35
aragoniet ortorombies 307 Aragonite Plek: Molina de Aragón 5.AB.15
arsenopiriet monoklinies 305 Arsenopyrite Chem of Duits arseenkies? 2.EB.20
autuniet ortorombies 433 Autunite Plek: Autun 8.EB.05
baddeleyiet monoklinies 480 Baddeleyite Persoon 4.DE.35
berthiëriet ortorombies 640 Berthierite Persoon 2.HA.20
bismocliet tetragonaal 683 Bismocklite Chem BISMuth Oxide ChLoride 3.DC.25
bixbyïet kubies 691 Bixbyite Persoon 4.CB.10
bonaccordiet ortorombies 717 Bonaccordite Plek Bon Accord 6.AB.30
boraks monoklinies 722 Borax Arab. bauraq 6.DA.10
bunseniet kubies 801 Bunsenite Persoon 4.AB.25
chalkopiriet tetragonaal 955 Chalcopyrite Gr.: chalkos+pyrites 2.CB.10a
cotunniet ortorombies 1141 Cotunnite Persoon 3.DC.85
dawsoniet tetragonaal 1240 Dawsonite Persoon 5.BB.10
dypingiet monoklinies 1338 Dypingite Plek: Dypingal 5.DA.05
ettringiet trigonaal 1414 Ettringite Plek: Ettringen 7.DG.15
galeniet kubies 1641 Galena Gr.: galene 2.CD.10
goethiet ortorombies 1719 Goethite Persoon 4.FD.10
grafiet heksagonaal 1740 Graphite Gr.: graphein 1.CB.05a
gudmundiet monoklinies 1766 Gudmundite Plek: Gudmundstorp 2.EB.20
haliet kubies 1804 Halite Gr.: hals 3.AA.20
haueriet kubies 1831 Hauerite Persoon 2.EB.05a
heliotroop geen Heliotrope
hematiet ortorombies 1856 Hematite Gr. haima (bloed) 4.CB.05
hessiet monoklinies 1881 Hessite Persoon: G.H. Hess 2.BA.30c
homiliet monoklinies 1926 Homilite Gr. "om saam voor te kom"
ilmeniet romboëdries 2013 Ilmenite Plek: Ilmengebergte 4.CB.05
jalpaïet 2069 Jalpaite Plek: Jalpa 2.BA.45
jordaniet monoklinies 2113 Jordanite Persoon: H. Jordan 2.JB.30a
kadmoïndiet kubies 27212 Cadmoindite Chem. Cd en In 2.DA.05
kalsiet romboëdries 859 Calcite Lat. Calx 5.AB.05
karnotiet monoklinies 907 Carnotite Persoon 4.HB.05
kassiteriet tetragonaal 917 Cassiterite Lat: Cassiteridae eilande 4.DB.05
kobelliet monoklinies 2233 Kobellite Persoon 2.HB.10a
korund romboëdries 859 Corundum Skt.: korinvindum 4.CB.05
krosidoliet monoklinies 8996 Crocidolite Gr.: κρόκυς, lap + λίθος steen, Kaapse asbes? 9.DE.25?
krenneriet ortorombies 2274 Krennerite Persoon 2.EA.15
kwarts trigonaal 3337 Quartz Dui? Querkluftertz? 4.DA.05
labradoriet triklinies 2308 Labradorite Plek
loodglit tetragonaal 2466 Litharge Gr: lithargyros; Ndl: loodglit (1787) Dui: Bleiglätte? 4.AC.20
maghemiet tetragonaal 2533 Maghemite Samestelling mag(neties) hem(atiet) 4.BB.15
magneetkies heksagonaal 3328 Pyrrhotine Dui: Magnetkies Gr:πνρρός vlamkleurig 2.CC.10
magnetiet kubies 2538 Magnetite Plek: Magnesia in Gr. 4.BB.05
matlockiet tetragonaal 2593 Matlockite Plek: Matlock. Eng. 3.DC.25
milleriet romboëdries 2711 Millerite Persoon 2.CC.20
moganiet monoklinies 2739 Moganite Plek: Mogán 4.DA.20
mohriet monoklinies 2742 Mohrite 7.CC.60
molibdeniet heksagonaal 2746 Molybdenite Gr: molybdaena 2.EA.30
montmorilloniet monoklinies 2821 Montmorillonite Plek: Mont Morillon. Fr. 9.EC.40
nabesiet ortorombies 11439 Nabesite
nadoriet ortorombies 2827 Nadorite Plek: Djebel Nador in Algerië 3.DC.30
ourikupried kubies[1] 423[2] Auricupride Chem aurum / cuprum 1.AA.10a
pentlandiet kubies 3155 Pentlandite Persoon 2.BB.15
periklaas kubies 3161 Periclase Gr.: περικλάω 4.AB.25
piriet kubies 3314 Pyrite Gr.: pyr - vuur; ysterkies? 2.EB.05a
platarsiet kubies 3235 Platarsite Chem Pt, As pyrite 2.EB.25
raspiet monoklinies 3368 Raspite Persoon 4.DG.20
roseliet monoklinies 3450 Roselite Persoon 8.CG.10
ruarsiet monoklinies 3471 Ruarsite Chem: Ru As, pyrite 2.EB.20
rustenburgiet kubies 3479 Rustenburgite Plek: Rustenburg 1.AG.10
rutiel tetragonaal 3486 Rutile Lat. rutilus rooierig 4.DB.05
sfaleriet kubies 3727 Sphalerite Gr. σφαλερος 2.CB.05a
sinkiet heksagonaal 4410 Zincite Chem van sink 4.AB.20
sirkoon tetragonaal 4421 Zircon Pers.: azargun 9.AD.30
sperryliet kubies 3723 Sperrylite Persoon + lithos 2.EB.05a
spinel kubies 3729 Spinel Plek? H11
silviet kubies 3850 Sylvite Persoon B1
sugiliet heksagonaal 3822 Sugilite Persoon 9.CM.05
talk triklinies[3] 3875
titanomagnetiet kubies[4] 3978
torianiet kubies[5] 3944
turkoois triklinies 4060 Turquoise Plek: Turkye 8.DD.15
uraniniet kubies 4102
veldspaat Feldspar Dui. Feldspat
vloeispaat kubies[6] 1576
wurtziet heksagonaal[7] 4318
wüstiet kubies[8] 4316

Verwysings[wysig | wysig bron]