Gebruiker:Martinvl/Sandput

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

natuurkundige konstante[wysig | wysig bron]

In die wetenskap is ’n natuurkundige konstante ’n fisiese grootheid waarvan die waarde nooit verander nie, byvoorbeeld ligsnelheid in ’n vakuum. Dit verskil van ander fisiese groothede soos temperatuur, druk en elektriese veldsterkte, wat in tyd en plek kan verskil. Met die hersieining van die SI-stelsel, is vyf van hierdie konstante vasgestel. Vanuit hul waarde is vyf van die maateenhede van SI-stelsel gedefinieëer.

Vaste Konstantes[wysig | wysig bron]

Gedurende die negentiende en twintigste eeu is verskillende natuurkundige konstante gemeet en gekatalogiseer. Wetenskaplikes wat die golflengte van liggolwe bestudeer het, besef het dat die definisies van die meter vir hul doeleindes onvoldoende was, dus het hulle die ångström-eenheid (wat nominaal 10-10 meter was) bekendgestel het. In 1960 is die meter sodanig deur die Algemene Konferensie vir Mate en Gewigte (GCPM) herdefinieer dat die ångström presies 10-10 meter was en in 1983 het die CGPM die meter weer herdefineer deur die meter te definieer as die afstand waarvoor die snelheid van die lig presies 299 792 458 ms−1 was.

In 2018 besluit die CGPM om die kilogram, ampere, kelvin en die mol op 'n soortgelyke manier te herdefinieer deur die waardes van die konstante van Planck, die Elementêre lading, die konstante van Boltzmann en die Konstante van Avogadro met die CODATA 2018 waardes vas te stel.[1]:15,127

Naam van konstante Simbool Waarde Eenheid
definisie
Bron (2018CODATA)
Ligsnelheid in ’n vakuum c0 299 792 458 ms−1 meter [2] Apr 2020
Konstante van Planck 6,626 070 15 × 10−34 J s kilogram [3] Apr 2020
Elementêre lading e 1,602 176 634 × 10−19 C ampere [4] Apr 2020
Konstante van Boltzmann k 1,380 6504 × 10−23 JK−1 kelvin [5] Apr 2020
Konstante van Avogadro L, NA 6,022 140 76 × 1023 mol−1 mol [6] Apr 2020


Aangesien dat die verhouding tussen elektronvolts en joules 'n konstant is (1 eV = 1.602 176 634×10-19 J) en ook dat π ook 'n konstant is, kry die volgende natuurkundige konstante ook vasgestelde waardes:

Naam van konstante Simbool Waarde Bron (2018CODATA)
Konstante van Planck 4,135 667 33 × 10−15 eV s [7] Apr 2020
Konstante van Dirac (of verlaagde konstante van Planck} 1,047 576 865... × 10−34 J s [8] Apr 2020
Konstante van Boltzmann k 8,617 333 262... × 10−5 eV K−1 [9] Apr 2020
Konstante van Stefan-Boltzmann 5.670 374 419... x 10−8 Js−1m−2K−4 [10] Apr 2020
Eerste stralingskonstante 3.741 771 852... × 10−16 Wm2 [11] Apr 2020
Tweede stralingskonstante 1.438 776 877... x 10−2 mK [12] Apr 2020

Konstantes[wysig | wysig bron]

Naam van konstante Simbool Waarde en Onsekerheid[Nota 1] Bron (2018CODATA)
Magnetiese veldkonstante μ0 1,256 637 062 12(19) × 10−6 Hm−1[Nota 2] [13] Apr 2020
Elektrieseveld-konstante ε0 = 1/μ0c02 8,854 187 8128(13) × 10−12 Fm−1 [14] Apr 2020
Rusmassa van die elektron me 9,109 383 7015(28) × 10−31 kg [15] Apr 2020
Rusmassa van die proton mp 1,672 621 923 69(51) × 10−27 kg [16] Apr 2020
Rusmassa van die neutron mn 1,674 927 498 04(95) x 10−27 kg [17] Apr 2020
Atoommassa-eenheid mu = 1 Da 1,660 539 066 60(50) x 10−27 kg [18] Apr 2020
Konstante van Faraday 96 485,332 12... Cmol−1 [19] Apr 2020
Gaskonstante 8,314 462 618... JK−1mol−1 [20] Apr 2020
Absolute nulpunt −273,15 °C = 0 K (per definisie van °C) [1]:21,133 Apr 2020
Fynstruktuurkonstante α = μ0e2c0/2h 7,297 352 5693(11) x 10−3 [21] Apr 2020
α−1 137,035 999 084(21) [22] Apr 2020
Bohrstraal a0 5,291 772 109 03(80) x 10−11 m [23] Apr 2020
Hartree-energie Eh 4,359 744 722 2071(85) x 10−18 J [24] Apr 2020
Konstante van Rydberg R 10 973 731,568 160(21) m−1 [25] Apr 2020
Bohrmagneton μB 9,274 010 0783(28) x 10−24 JT−1 [26] Apr 2020
Magnetese moment van die elektron μe -9,284 764 7043(28) x 10−24 JT−1 [27] Apr 2020
g-faktor van Landé vir vrye elektrone ge -2,002 319 304 362 56(35) [28] Apr 2020
Nukleêre magneton μN 5,050 783 7461(15) x 10−27 JT−1 [29] Apr 2020
Magnetiese moment van die proton μp 1,410 606 797 36(60) x 10−26 JT−1 [30] Apr 2020
Magnetogiroskopiese verhouding van die proton γp 2,675 221 8744(11) x 108 s−1T−1 [31] Apr 2020
Swaartekragkonstante G 6,674 30(15) x 10−11 m3kg−1s−2 [32] Apr 2020

Notas

 1. Die waarde tussen hakkies dui die standardonsekerheid aan. Byvoorbeeld, "1,234 56(78) beteken "1,234 56 ± 0,000 78".
 2. Voor 2019 was die waarde van μ0 presies 4π × 10−7 Hm−1 (per definisie van die ampère)

NB: Die datum in die kolom "Bron" verwys na die laaste datum van kontrole.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. 1,0 1,1 (fr) (en) "Le Système international d'unités/The International System of Units 9e édition 2019" (PDF). Sevres, France: Internasionale Buro vir Mate en Gewigte (BIPM).

+ + + + + + + + + + + + +


English Afrikaans
One Een
Two Twee


 • "{{Intertaalskakel|Amsterdam|nl}}" gee "Amsterdam".
 • "{{Intertaalskakel|Amsterdam|nl|Amsterdam}}" gee "Amsterdam".
 • "{{Intertaalskakel|sup|Harlingen|nl}}" gee "Harlingen". ("nl" is 'n skakel na nl:Harlingen).
 • "{{Intertaalskakel|Merwe|nl|Merwede}}" gee "Merwe [nl]" ("nl" is 'n skakel na nl:Merwede).


Sien ook Gebruiker:Martinvl/New SI

Krag is die resultate van 'n aantal verskillende verskynsels, insluitend swaartekrag en elektromagnetiesekrag.

Plaaslike regering in Engeland[wysig | wysig bron]

Elkeen van die vier lande wat die Vereenigde Koninkryk bestaan het sy eie soort plaaslike regering.

Op die hoogste vlak is nege streke (regions). Londen is die eenigster streek wat sy eie streeksraad het - Die ander streke word slegs gebruik vir statistiese doeleindes en vir kiesafdelings tydens verkiesings vir die Europese parlement.

Swaartekrag[wysig | wysig bron]

Swaartekrag is 'n aantreklike krag waardeur twee liggame mekaar aantrek. Die swaartekrag F tussen twee liggame kan beskryf word deur Newton se Swaartekragwet,

waar

G = gravitasiekonstante.
m1, m2 = die massa van die twee liggame
r = afstand tussen die massamiddelpunte van die twee liggame

In die spesiale geval van 'n klein voorwerp wat aangetrek word deur 'n veel groter voorwerp, soos die swaartekrag op 'n voorwerp naby die aarde se oppervlak, verminder hierdie vergelyking tot

waar

m0 = Voorwerp se massa
g = Swaartekragversnelling (ongeveer 9.8 m·s-1)

Elektromagnetiesekrag[wysig | wysig bron]

Elektromagnetiese kragte het twee afsonderlike komponente - een wat voortspruit uit elektrostatiese krag, bekend ook as Coulomb se wet en die ander as gevolg van magneetiesekrag. Hierdie twee kragte kan gekombineer word om die Lorentz-krag te vorm.


Die formule is:

waarin

FC die krag is wat die ladings op mekaar uitoefen, in SI uitgedruk in N (newton) of kg·m·s–2,
Q1 en Q2 beide die ladings voorstel, in SI-eehede uitgedruk in C (coulomb) of As (ampèresekonde),
r die afstand is tussen beide ladings, in SI uitgedruk in meter,
die konstante van Coulomb is, met
die elektriese veldkonstante van vakuum.
is die relatiewe elektriese veldkonstante van die medium tussen die twee ladings.

Indien εr = 1, dan


Laplace Force Law

In physics (particularly in electromagnetism) the Lorentz force is the combination of electric and magnetic force on a point charge due to electromagnetic fields. A particle of charge q moving with velocity v in the presence of an electric field E and a magnetic field B experiences a force

Formule vir volumes[wysig | wysig bron]

In order to verify that the checksum for a 10-digit ISBN is correct, each digit is multiplied by its position in the string, starting with the digit on the right. These products are then added up and if the result is divisible by 11, then the number is potentially a valid ISBN. In some instances it is neccessary to have a checksum with a value of 10 to ensure this result. In such cases, the final digit is an "x". This can be expressed mathematically as:

Om te verifieer dat die kontrolesom vir 'n 10-syfer-ISBN geldig is, is elke syfer met sy posisie in die string vermenigvuldig met die syfer aan die regterkant in posisie een. Hierdie produkte word dan met mekaar bygevoeg en as die resultaat met 11 deelbaar is, is die nommer moontlik 'n geldige ISBN. In sommige gevalle is dit nodig om 'n kontrolesom met 'n waarde van 10 te hê om hierdie resultaat te verseker. In sulke gevalle is die finale syfer 'n 'X'. Dit kan wiskundig uitgedruk word as:


ISBN kontrolesom voorbeeld vir die Nommer is 0 05 002487 6
Syfer nommer (i) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Syfer (ni) 0 0 5 0 0 2 4 8 7 6
i × ni 10×0=0 9×0=0 8×5=40 7×0=0 6×0=0 5×x2=10 4×4=16 3×8=24 2×7=14 1×6=6
Aantal van laaste ry 110
Algemene vergelykings van verskeie voorwerpe:
Vorm Vergelyking Veranderlikes
Kubus x = lengte van die sye
Blok l = lengte, b = breedte, h = hoogte)
Sfeer r = radius
Kegel r = radius, h = hoogte
Torus R = grootradius, r = kleinradius
Ellipsoïdaal a, b, c die helfte van die lengtes van die hoof semi-asse.

Verwysings[wysig | wysig bron]

Willem van Oranje[wysig | wysig bron]

Willem van Oranje
Prins van Oranje
WilliamOfOrange1580.jpg

}} Willem van Oranje ...

test

Subpages[wysig | wysig bron]

IBAN[wysig | wysig bron]

Script
type
Country
Latin Script
Country
Local script
IBAN formatting example
Arabic Saudi Arabia السعودية SA03 8000 0000 6080 1016 7519
Cyrillic Ukraine Україна UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1
Greek Greece Eλλασ GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
Hebrew Israel יִשְׂרָאֵל IL62 0108 0000 0009 9999 999
Latin United Kingdom United Kingdom GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
test
Year
ex NIST
Year
ex Vera
Year
Optional
Code Country Comments
1795 1795 fr France
1816 1817 be Belgium
1816 1817 lu Luxembourg
1816 1817 nl Netherlands
1840 1843 dz Algeria French Colony

Oorspronklik tekst bevind in

 • Tukkies is die Xxxxx van Xxxxx
 • Die vader van die eerste Vlietstra was Xxxxx
 • Toe jy wil verder sturieer nadat jy die skool verlaat het, moet jy jou Xxxxxx behaal.
 • My oudste niggie se voornaam is Xxxxx

Westminster[wysig | wysig bron]

Parish of Fleet
Koördinate: 51°17′00″N 0°50′44″W / 51.2834°N 0.8456°W / 51.2834; -0.8456Koördinate: 51°17′00″N 0°50′44″W / 51.2834°N 0.8456°W / 51.2834; -0.8456
LandVlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk
LandVlag van Engeland Engeland
GraafskapFlag of Hampshire.svg Hampshire
DistrikHart
Oppervlak
 • Totaal12,0 km2 (4,6 vk. myl)
Bevolking
 • Totaal41 233[1]
 • Digtheid3 440/km2 (8 900/vk. m.)
TydsoneUTC+00:00 (MGT)
 • SomertydUTC+01:00 (BST)
Skakelkodes01252
City of Westminster
Stad
LondonWestminster.svg
Koördinate: 51°16′30″N 0°50′40″W / 51.27500°N 0.84444°W / 51.27500; -0.84444
LandVlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk
LandVlag van Engeland Engeland
GraafskapGreater London
Oppervlak
 • Totaal21,48 km2 (8,29 vk. myl)
Bevolking
 • Totaal219 600
 • Digtheid10 223/km2 (26 480/vk. m.)
TydsoneUTC+00:00 (MGT)
 • SomertydUTC+01:00 (BST)
Skakelkodes020
Webwerfhttp://www.Westminster.gov.UK

Weergegewens[wysig | wysig bron]

Nadat die Britse magte Pretoria beset het, het die ZAR se regering hul op spoorwegkoetse gevestig. Die Warmbad-Pietersburg gedeelte van die spoorlyn is tot 30 Maart 1901 deur hierdie koetse gebruik. Op 1 April is Nylstroom deur die Australiese magte beset, Potgietersrus is op 5 April beset en Pietersburg is op 8 April beset. Nadat Pietersburg beset is, kom die spoorlyn onder die beheer van die Imperial Military Railways (IMR). Nadat die spoorlyn onder die IMR se beheer gekom het, is ten minste twee aanvalle op treine van die IMR deur Boerkommandos gemaak. Op 4 Julie 1901 het 'n Boerekommando onder die bevel van Generaal CF Beyers 'n trein by Tobiasspruit, 8 km noord van Naboomspruit aangeval. Op 10 Augustus 1901 het 'n Boerekommando onder die bevel van Kapitein Jack Hindon en Kapitein Slegkamp by Haartebeeslaagte, 10,7 km suid van Naaboomsruit 'n gepantserde trein aangeval. [3]

Kaapstad[wysig | wysig bron]

Weergegewens vir Kaapstad
Maand Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jaar
Hoogste maksimum (°C) 39,3 38,3 40,7 38,6 33,5 29,8 29,0 32,0 33,1 37,2 39,9 35,4 40,7
Gemiddelde maksimum (°C) 26,1 26,5 25,4 23,0 20,3 18,1 17,5 17,8 19,2 21,3 23,5 24,9 22,0
Gemiddelde temperatuur (°C) 20,4 20,4 19,2 16,9 14,4 12,5 11,9 12,4 13,7 15,6 17,9 19,5 16,2
Gemiddelde minimum (°C) 15,7 15,6 14,2 11,9 9,4 7,8 7,0 7,5 8,7 10,6 13,2 14,9 11,4
Laagste minimum (°C) 7,4 6,4 4,6 2,4 0,9 −1,2 −1,3 −0,4 0,2 1,0 3,9 6,2 −1,3
Neerslag (mm) 15 17 20 41 69 93 82 77 40 30 14 17 515
Sonskynure (u/d) 10,9 10,5 9,4 7,8 6,6 5,8 6,2 6,8 7,5 9,0 10,3 10,8 8,5
Reëndae (d) 5,5 4,6 4,8 8,3 11,4 13,3 11,8 13,7 10,4 8,7 4,9 6,2 103,6
Humiditeit (%) 71 72 74 78 81 81 81 80 77 74 71 71 75,9
Bron: World Meteorological Organization[4] NOAA[5]

Tallinn[wysig | wysig bron]

Weergegewens vir Tallinn (1981-2010)
Maand Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jaar
Hoogste maksimum (°C) 9,2 10,2 15,9 27,2 29,4 30,7 34,3 34,2 28,0 21,8 12,1 10,7 34,3
Gemiddelde maksimum (°C) −1,0 −1,6 2,3 9,2 15,3 18,9 21,9 20,4 15,2 9,5 3,5 0,4 9,5
Gemiddelde temperatuur (°C) −3,3 −4,3 1,0 4,5 10,1 14,1 17,2 16,0 11,3 6,5 1,3 −1,9 5,9
Gemiddelde minimum (°C) −5,9 −7,1 −4,1 0,6 5,2 9,5 12,7 12,0 7,6 3,8 −0,9 −4,3 −2,4
Laagste minimum (°C) −31,4 −28,7 −24,5 −12,0 −5,0 −0,0 4,0 2,4 −4,1 −10,5 −18,8 −24,3 −31,4
Neerslag (mm) 56 36 37 32 36 64 84 86 67 78 70 57 704
Sonskynure (u/d) 10,9 10,5 9,4 7,8 6,6 5,8 6,2 6,8 7,5 9,0 10,3 10,8 8,5
Reëndae (d) 10 8 9 12 11 13 13 14 17 18 16 12 153
Humiditeit (%) 88 85 81 73 69 74 76 79 82 85 88 88 80,6
Bron: Estonian Weather Service[6]

[7] [8] [9] and Weather Atlas[10]

^!--

Perth[wysig | wysig bron]

Klimaattabel
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jaar
Gemiddelde daaglikse maksimum temperatuur 29,7 °C 30,0 °C 28,0 °C 24,6 °C 20,9 °C 18,3 °C 17,4 °C 18,0 °C 19,5 °C 21,4 °C 24,6 °C 27,4 °C 23,3 °C
Gemiddelde daaglikse minimum temperatuur 17,9 °C 18,1 °C 16,8 °C 14,3 °C 11,7 °C 10,1 °C 9,0 °C 9,2 °C 10,3 °C 11,7 °C 14,0 °C 16,3 °C 13,3 °C
Gemiddelde totale reënval 8,6 mm 13,3 mm 19,3 mm 45,5 mm 122,7 mm 182,4 mm 172,9 mm 134,6 mm 79,9 mm 54,5 mm 21,7 mm 13,9 mm 869,4 mm
Gemiddelde aantal reëndae 2,9 2,7 4,3 7,6 13,8 17,2 18,2 17,2 14,0 11,1 6,5 4,2 119,6
Bron: Australiese Buro van Meteorologie

Jaipur[wysig | wysig bron]

Weergegewens vir Jaipur (Jaipur Airport)
Maand Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Galeries[wysig | wysig bron]

Besienswaardighede in Hampshire
Ronde tafel van Koning Arthur wat in die groot saal van Winchester Kasteel ophang
Ronde tafel van Koning Arthur wat in die groot saal van Winchester Kasteel ophang  
Standbeeld van Koning Alfred in WInchester. Koning Alfred was eerste koning van Engeland.
Standbeeld van Koning Alfred in WInchester. Koning Alfred was eerste koning van Engeland.  
HMS Victory, die vlagskip van Lord Nelson by die slag van Trafalgar (1805) en HMS Ark Royal, 'n moderne vliegdekskip van die Royal Navy
HMS Victory, die vlagskip van Lord Nelson by die slag van Trafalgar (1805) en HMS Ark Royal, 'n moderne vliegdekskip van die Royal Navy  
Die Red Arrows by the Farnborough Lugskou
Die Red Arrows by the Farnborough Lugskou  
'n Typiese platelandse pub in Crondall. Volgens legende, het Oliver Cromwell in hierdie pub in 1645 gebly
'n Typiese platelandse pub in Crondall. Volgens legende, het Oliver Cromwell in hierdie pub in 1645 gebly  
Besienswaardighede in Exeter
Gedeeltes van die stadmuur dateer terug tot Romeinse tye.
Gedeeltes van die stadmuur dateer terug tot Romeinse tye.  
Wes-fasade van die Katedraal en die Katederaalsplein tydens die lente.
Wes-fasade van die Katedraal en die Katederaalsplein tydens die lente.  
Die Exe rivier en die kaai met die stadsmuur in die agtergrond.
Die Exe rivier en die kaai met die stadsmuur in die agtergrond.  
High Street en die Guildhall. Die meeste van die Guildhall is in die middeleeue gebou, maar die fasade is in 1593 gebou.
High Street en die Guildhall. Die meeste van die Guildhall is in die middeleeue gebou, maar die fasade is in 1593 gebou.  
Golden Star
Golden Star  
Shining Star
Shining Star  
Silver Star
Silver Star  
World Star
World Star  

Die el[wysig | wysig bron]

1 el = 26.5 [Amsterdam] duim (check value)[11]

Another book[12]

Another ref[13]

ANother ref [14]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. "Civil Parish population 2011". Neighbourhood Statistics. Office for National Statistics. Besoek op 17 December 2016.
 2. "Civil Parish population 2011". Neighbourhood Statistics. Office for National Statistics. Besoek op 17 December 2016.
 3. (en) Kantor, Stan. "Early Pietersburg". The Ulolwe: South Africa - Suid -Afrika - A monthly railway research/historical publication / 'n Maandelikse spoorweg historie en navorsings publikasie. 2 (2): 42–72.
 4. "World Weather Information Service - Cape Town". World Meteorological Organization. Besoek op 8 April 2014.
 5. "Cape Town/DF Malan Climate Normals 1961–1990". National Oceanic and Atmospheric Administration. Besoek op 8 April 2014.
 6. "Climate normals-Temperature". Estonian Weather Service. Besoek op 24 September 2016.
 7. "Climate normals-Precipitation". Estonian Weather Service. Besoek op 24 September 2016.
 8. "Climate normals-Humidity". Estonian Weather Service. Besoek op 24 September 2016.
 9. "Climate normals-Sunshine". Estonian Weather Service. Besoek op 24 September 2016.
 10. d.o.o, Yu Media Group. "Tallinn, Estonia – Detailed climate information and monthly weather forecast". Weather Atlas (in Engels). Besoek op 2019-07-09.
 11. Jacques Le Moine de L'Espine, Isaac Le Long (1780). De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten der waereld (in Nederlands). Rotterdam: J. Bosch, J. Burgvliet, A. Arrenberg, H. Beman & A. Lozel.
 12. Council Minutes, 1655-1656 by New Netherlands Council. Vertaal deur Gehring, Charles T. The Holland Society of New York. 1995. ISBN 0-8156-2646-0.
 13. guide-to-seventeenth-century-dutch-coins-weights-and-measures
 14. [1]

Meter Konvensie[wysig | wysig bron]

Die meter is oorspronklik tussen 1792 en 1799 ontwikkel as gelykstaande aan 1/10.000.000 van die afstand tussen die Noordpool en die ewenaar op die lengtelyn wat deur Parys loop. Die kilogram is oorspronklik in 1795 ontwikkel as gelykstaande aan die massa van een liter (1000 kubieke sentimeter) by die vriespunt van ys.[1][2] Destyds was dit geglo dat dit die maksimum digtheid van water was.

Teen die einde van die negentiende eeu het die meeste van die Europese lande afgesien van Rusland en die Verenigde Koninkryk die metrieke stelsel aangeneem. Aan die 1902 Rykskonferensie [Imperial Conference] het die meeste van die Britse kolonies sy steun vir die metrieke stelsel gegee, maar die Britse Parlement het geweier om die nodige wetgewing in te stem.[3][4] In 1965 het die Brtise President of the Board of Trade ('n staatsminister) aangekondig dat die Vereningde Koninkryk van plan is om die metriese sisteem aan te vaar. Gedeurende die volgende paar jare het die meeste van die Britse Statebond (en ook Suid Afrika) die Britse voorbeeld gevolg.[5]

Algemene Konferensie vir Mate en Gewigte (CGPM)[wysig | wysig bron]

Die Algemene Konferensie vir Mate en Gewigte (CGPM) is 'n byeenkoms van al die lede van die BIPM. Dit vind plaas ongeveer elke vier tot ses jare. Die meter konvensie is in 1975 geteken en die eerste CGPM het in 1889 plaasgevind nadat die nuwe kilogram en meter voorwerpe vervaardig is. Die belangrikste byeenkomste is die sesde CGPM (1921) toe die BIPM se mandaat uitgebrei is om ook elektriese metings te dek, die elfde CGPM toe die SI-stelsel aangeneem is. Die vyf-en-twintigste CGPM het in 2014 plaasgevind en die ses-en-twintigste CGPM vind plaas in 2018. Die byeenkomste vind altyd in Sèvres (vlakby Parys) plaas.[6]

Die CPGM stel lede van die CIPM, ontvang verslae van die CIPM en keur die BIPM se begroting aan.

BIPM[wysig | wysig bron]

As 'n land 'n lid van die BIPM wil word, moet hy diplomatieke betrekkinge met Frankryk hê en moet ook 'n nasionale laboratorium besit.[7] Sedert 1999 kon lande wat nie vir volle lidmaatskap kwalifiseer aansoek doen vir geassosieerde lidmaatskap. Suid-Afrika het die konvensie in 1964 as 'n volle lid ondergeteken en in 2012 het Namibië die konvensie as 'n assosiaatlid ondergeteken. Op 1 Januarie 2015 bevat die lidmaatskap van die BIPM 55 volle lede en 41 is assosiaatlede.[8][9]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. "La loi du 18 Germinal an 3 Die wet van 18 Germinal, jaar 3 (7 April 1795)" (in Frans). Le CIV (Centre d'Instruction de Vilgénis) – Forum des Anciens. Besoek op 3 Januarie 2015. Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 2. Robens ,Erich; Jayaweera, Shanath Amarasiri A.;Kiefer, Susanne (2014). Balances: Instruments, Manufacturers, History (in Engels). Heidelberg: Springer-Verlag. p. 62. ISBN 978-3-642-36446-4.AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 3. Page, Chester H; Vigoureux, Paul, red. (20 Mei 1975). "The International Bureau of Weights and Measures 1875 - 1975: NBS Special Publication 420" (in Engels). Washington, D.C.: National Bureau of Standards: 244. Cite journal requires |journal= (help)AS1-onderhoud: meer as een naam: editors list (link)
 4. Seaman, William H. (13 Januarie 1905). "The Discussion in the British Parliament on the Metric Bill". Science. American Association for the Advancement of Science. New Series 21 (524): 72–75. Onbekende parameter |langauge= geïgnoreer (|language= voorgestel) (help)
 5. "White Paper on Metrication (1972) – Summary and Conclusions" (PDF) (in Engels). London: Department of Trade and Industry - Consumer and Competition Policy Directorate.
 6. (en) <cite web |url = http://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/cgpm/ |title = General Conference on Weights and Measures |publisher = BIPM |accessdate = 2 Augustus 2016}}
 7. (en) "Procedure for a State to become a Member of the BIPM". BIPM. Besoek op 2 Augustus 2016.
 8. (en) "Member States". BIPM. Januarie 2015. Besoek op 20 Januarie 2015.
 9. (en) "Governance". BIPM. Besoek op 2 Augustus 2016.

Iets anders[wysig | wysig bron]

Dit is met die Engelse woorde compute en calculate geïllustreer. Albei woorde is in Duits met die woord berechnen vertaal. Al is die Duitse woord Rechner 'n suiwer Duitse woord, kan dit nie sonder aanpassing gebruik word om albei computer en calculator uit Engels te vertaal nie. Die Duitse oplossing is om the woord "rechner" as 'n stamwoord in nuwe woorde soos Taschenrechner (sakrekenaar) te gebruik, maar volgens die Europese Unie is die wettige Duitse vertaling vir die Engelse woord computer ook computer.[1]


www.real.de

http://www.rhino-computer.de/ "der Computer Experte aus Deutschland", "Mit dem Rhino PC Konfigurator erhalten Sie die Möglichkeit Ihren Computer ganz auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen" "Gaming PC", "Der kleine Multimedia Rechner".

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html

http://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/Standards/IEEE24765.pdf

Die woord calculate kom van die Latynse woord calculus wat "'n klip" beteken, dus is die Engelse Dus kan 'n mens die woorde calculator en computer nie direk uit Engels na Duits vertaal sonder om die Duite taal aan te pas.

Tugela River[wysig | wysig bron]

Astronomical Conversions
Quantity Value
parsec
light year 9.43×1012 km
AU
Sun diam
Earth diam
Moon diam
Earth's orbit
Moon's orbit
103 thousand
106 million
109 billion
1012 trillion
mile

References[2][3][4][5]

[7][8]Poor roads - about roads (pg 180) (1899) Discussion about roads - bridges are rare.

Boer commando raid via Jamesons Drift to Greytown

It took 5 days to ferry across 5,000 men, 384 ox wagons, 3,400 baggage animals and 600 civilian wagoners and drivers. The road ahead was muddy and impeded by steep bank dongas which would have slowed the progress of his column so Pearson split it into two divisions, setting off on the 18th and 19th Jan.[9]

 • Sahlumbe[11] (Close to Weenen, 61 km downstream from Colens, 44 km upstream from Tugela Ferry)


Afstand (km) Hoogte (m) Plek
0 3054 Mont-aux-Sources
1 2968 Tugelawaterval (kruin)
2 2020 Tugelawaterval (voet)
81 1112 Bergville (R74 padbrug)
111 1074 Spioenkopdam (muur)
177 957 Colenso (Bulwerbrug)
278 541 Tugela Ferry
398 199 Jameson's Drift
485 17 Spoorwegbrug
502 0 Tugela Mond


Tydens die Tweede Vryheidsoorlog, toe Ladysmith beleër is, gee die rivier verdediging aan die Boeremagte. Pogings deur die Britse magte onder Redvers Buller om die rivier oor te steek het by Colenso, Vaalkrans en Spioenkop misluk. Uiteindelik het die Britse magte by PietersHill die rivier oorgesteek om Ladysmith te bevry.[12]

Brûe[wysig | wysig bron]

Die Bulwerbrug, geopen in 1879, was die eerste eerste brug oor die Tugelarivier.

In 1973, is drie ontwikkelingslinte in Natal geïdentifiseer. Die eerste lint volg die oorsponglikke roet tussen Durban en Newcastle. Die tweede lê tussen Newcastle en Richardsbaai edn die derde volg die Noordskusroet tussen Richardsbaai en Durban. Binne hierdie drie ontwikkelinslinte lê 'n streek met min ontwikkeling. Die Tugela se bolope tussen die Drakensberg en Colenso lê die eerste van hierdie ontwikkelingslinte en sy mondgebied lê in die derde van die ontwikkelingslinte.[13] Die middel van die driehoek bevat die heuwelagtige Tugelavalei en sy omgewing. In hiedie stuk van die rivier is daar net twee enkelbaan brûe, 'n brug by Tugela Ferry en 'n brug by Jamesons Drift. Die pad oor die Jameseons Drift brug is nog steed 'n stofpad.

Die direkte afstande tussen verskei stede is:[14]

 • 44,9 km Mont-aux-Source tot Bergville (1118 m)
 • 45 km Bergville - Colenso (960 m - Bulwer Brug)
 • 61 km Colenso - Tugela Ferry (539 m)
 • 43 km Tugela Ferry - Jameson's Drift (294 m)
 • 72 km Jamesons Drift - Zululand Railway Bridge (16 m)
 • 12 km Zululand Railway Bridge - Indian Oseaan (0 m)

Boloop gebied[wysig | wysig bron]

Die eerste brug oor die Tugela is die Bulwer Brug by Colenso. In vroër jare was daar 'n pont hier en Colenso het die Zoeloe naam iSkipeni (plek van die boot) gekry.[15] Hiedie brug is in 1871 voorgestel en is in 1879 geopen om die weg tussen Durban en die diamantvelde in Kimberley te vermaklik.[16] Hierdie enkelrigting brug het die N3 hoofpad tussen Johannesburg en Durban gedra totdat die Colenso bypass in 1962 geopen is. Die brug staan nog steeds en die vormalige tolhuis is deesdae die Robert E. Stevenson Museum.[17] Albei brûe is now deur die dubbelbaan N3 tolwegbrug ongeveer 10 km wes van Colenso verplaas. Colenso se spoorwegbrug, ook 'n enkelrigting brug, is in 1886 geopen. In xxxx is die spoorlyn aan albei Boererepublieke geopen. In ongeveer 1955 is die spoorlyn verdubbel en 'n nuwe spoorlynbrug langsaan die ou brug is gebou. Ander brûe is in die twintigste eeu gebou om Ladysmtih met Bergville and Winterton to koppel.

Mond gebied[wysig | wysig bron]

Die mond van die Tugelarivier is ongeveer 350 m dus is brugbou daar heelwat duurder as in the omgewing van Colenso. Ook dra die paaie en spoorweë minder vervoer. Op 18 Julie 1902 is die eerste brug oor die Tugelarivier in die kusgebied by Bonds Drift geopen. Hiedie brug is oorsprongklik deur die Zululand Railway Company gebou on Zoeloeland met die Natalkolonie te verbind. In 1904 is die Zululand Railway Company is deur die Natalse regering gekoop. In ongeveer 1930 is 'n enkelrigting padbrug naby die spoorwegbrug gebou.[18]

In 1959 in 'n nuwe tweerigting padbrug oor die Tugelarivier gebou om die N2 kuspad oor die rivier te dra. Hierdie brug kry die naam "John Ross-brug" te ere van Charles Rawden Maclean (bynaam John Ross). In 1828 het Maclean, toe 'n tienerjarige, vanaf Port Natal (Durban) na Delagoabaai geloop om medisyne vir die settlement te kry.[19] In 1987, is die John Ross Bridge tydens 'n vloed weggespoel. Die noordwaartse verkeer is oor die ou padbrug afgelei terwyl die suidewaartse verkeer oor die brug by Tugela Ferry afgelei is.[20] Die John Ross-brug is in 89 dae herstel.[21]

Middelgebied[wysig | wysig bron]

Die middel van die driehoek bevat die heuwelagtige Tugelavalei en sy omgewing. In hiedie stuk van die rivier is daar net twee enkelbaan brûe, 'n brug by Tugela Ferry en 'n brug by Jamesons Drift. Die pad oor die Jameseons Drift brug is nog steed 'n stofpad.

Vanaf voor die Zoeloe oorlog van 1879 is daar 'n ferry by Smits Drift. Hierdie plek kry die naam "Tugela Ferry".[6] Tussen 1918 en 1937 is die ferry met 'n enkelrigting 166 m lank brug verplaas. In 2014 is dir voorgestel om 'n nuwe dubbelrigting brug lanksaan die huidige brug te bou.[22]

Algemeen[wysig | wysig bron]

Die Tugelarivier vloei deur bergagtige gebied en het drie oorgangstreke. Die grootse oorgangstreek is die streek tussen sy bron en Colenso. Colenso le ongeveer 100 km van die rivierbron af en deesdae is daar heelwat bruê in hierdie gebied, meestal te doen met vervoer tussen Durban en die Witwatersrand. Die eerste kruisingsplek was die Kommandodrif. Hy is in 1855 na Colenso hernoem. Hiedie drif is in 1879 deur die eenrigting Bulwerbrug vervang. In 1885 is 'n spoorwegbrug ook in Colenso gebou. Seerdat 1885 is hiedie bruê met groter bruê vervang. Terseldertyd is ander brue stroomop van Clenso gebou.

Die tweede kruisingstreek is by Tugela Ferry, ongeveer halfpad tussen die rivier se bron en sy mond.[23]

Area of Cap[wysig | wysig bron]

It is required to demonstrate that if a rectangle is constructed around a segment using the chord length as one side of the rectangle and the height of the segment as the height of the rectangle, then the ratio of the area of the segment to the area of the rectangle () satisfies the equation

.

Consider the equation of a circle which has solution

Choose two points and on the curve.

The area of the rectangle is clearly and the area of the cap is

Define such that and .

The area of the rectangle becomes and the area of the cap is .

The Taylor series of is

Expanding the integrand as a Taylor series give the area of the cap as

If we let u become vanishingly small, we can neglect all powers of , etc and the area of the cap becomes

Dalton (eenheid)[wysig | wysig bron]

John Dalton (1766 - 1844)

Die dalton (simbool: Da) is ’n standaardeenheid van massa op ’n atomiese of molekulêre skaal en is aangewys as die "dalton" ter ere van John Dalton wat die eerste keer 'n atoomteorie voorgestel het. Dit is nie ’n SI-eenheid nie, maar omdat atoommassas baie klein is, is ’n spesiale eenheid daarvoor geskep. Dit word gedefinieer as 112 van die massa van ’n ongebonde neutrale atoom van koolstof-12, en volgens die 9de uitgawe van die SI-brosjure het ’n waarde van 1,66053906660(50)×10−27 kg.[24] Volgens die 8ste uitgawe van die SI-brosjure was die name "dalton" en "verenigde atoommassaeenheid" alternatiewe vir dieselfde hoeveelheid, maar in die 9de uitgawe, wat veranderinge in die definisies van die kilogram, ampere, kelvin en mol weerspieël, is die naam "verenigde atoommassaeenheid" na 'n voetnoot verwys.

Een dalton is min of meer die massa van een nukleon (óf ’n enkele proton óf ’n enkele neutron) en is numeries gelyk aan 1 g/mol.[25]

Die atoommassaeenheid, met die afkorting ame of amu (van die Engels "atomic mass unit") en sonder die "verenigde" vooraan, is tegnies ’n verouderde term wat op suurstof gebaseer was en in 1961 vervang is. Sommige bronne gebruik egter steeds die afkorting amu, maar dit verwys eintlik na u (dus gebaseer op koolstof-12).[26][27]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. "Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers Text with EEA relevance". Europese Kommissie. 27 Juni 2013. Besoek op 12 Juni 2015. Gaan datum na in: |accessdate= en |date= (help)
 2. (en) Griffin, Charles. "Anglo-Zulu War 1879". Besoek op 2 Januarie 2016.
 3. (en) "Col A W Durnford". Military History Journal. Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese Vereniging. 6 (5). Besoek op 3 Januarie 2016.
 4. (en) Bryce, James (1899). Impressions of South Africa. MacMillan. Onbekende parameter |locatioj= geïgnoreer (help)
 5. (en) "Anglo-Zulu War 1879". Besoek op 23 Desember 2015.
 6. 6,0 6,1 Verwysingfout: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Bulpin
 7. (en) Bryce, James (1899). Impressions of South Africa. MacMillan. Onbekende parameter |locatioj= geïgnoreer (help)
 8. (en) "Anglo-Zulu War 1879". Besoek op 23 Desember 2015.
 9. "Anglo-Zulu War 1879". Besoek op 23 Desember 2015.
 10. (en) "Tugela Falls". World Waterfall Database. Besoek op 2 Januarie 2016.
 11. (en) "MEC Mchunu handed over the Tugela River vehicle bridge to an overjoyed Sahlume Community". Suid-afrikaanseregerings nuusafdeling. Besoek op 2 Januarie 2016.
 12. Symons, Julian (1963]]). Buller's Campaign. London: The Cresent Press. Gaan datum na in: |year= (help)
 13. (en) Pistorius, RA (1973). "Town and Regional Planning in Natal" (PDF). Natalia. 3. Text "pages 26-30" ignored (help); Text "publisher The Natal Society Foundation" ignored (help)
 14. Google Earth
 15. (en) Bulpin, TV (1966). Natal and the Zulu Country (in Engels) (3rd uitg.). Cape Town: T.V. Bulpin Publications Ltd. p. 248.
 16. (en) Ward, Val (2014). "Early proposed roads in the KwaZulu-Natal Drakensberg" (PDF). Natalia. 44. Text "pages 1" ignored (help); Text "publisher The Natal Society Foundation" ignored (help); line feed character in |title= at position 28 (help)
 17. (en) "R E Stevenson Museum". Nightjar Travel (Pty) Ltd. 2015. Besoek op 17 December 2015.
 18. (en) "Tugela Steel Bridge". Groundspeak. Besoek op 23 Desember 2015.
 19. (en) Gray, Stephen (25 April 1988). "South African fiction and a case history revised: An account of research into retellings of the John Ross story of early Natal" (PDF). African Studies Institute, University of the Witwatersrand. Besoek op 23 Desember 2015.
 20. (en) "Linking independent timber growers to markets". NCT Forestry Co-operative Limited. Besoek op 23 Desember 2015.
 21. (en) Bland, Hugh (18 Desember 2015). "KZN: A Photographic and Historical Record". Besoek op 23 desember 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (help)
 22. (en) Anderson, Gavin (10 April 2014). "Desktop Heritage Survey for the proposed Tugel Ferry Bridge" (PDF). Kinvig & Associates. Besoek op 23 Desember 2015.
 23. Helmut Kahnt (1986), BI-Lexikon Alte Maße, Münzen und Gewichte, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, pp. 380 
 24. Le Système international d’unités (SI) / The International System of Units (SI) (PDF) (in Frans/Engels). Sevres, Frankryk: Internasionale Buro vir Mate en Gewigte. 2019. ISBN 978-92-822-2272-0.AS1-onderhoud: onerkende taal (link)
 25. Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; Stryer, Lubert (2007). "2". Biochemistry (6th uitg.). New York: Freeman. p. 35. ISBN 978-0-7167-8724-2.
 26. Chang, Raymond (2005). Physical Chemistry for the Biosciences. p. 5. ISBN 978-1-891389-33-7.
 27. Kelter, Paul B.; Mosher, Michael D.; Scott, Andrew (2008). Chemistry: The Practical Science. 10. p. 60. ISBN 0-547-05393-2.

Verwysings[wysig | wysig bron]

En ook

Verskeie verwysings[wysig | wysig bron]