Lys van sterrebeelde

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hierdie lys van sterrebeelde is van die 88 konstellasies wat in die moderne sterrekunde gebruik word. Dit is nie patrone in die lug in die gewone sin van die woord nie, maar areas in die hemelruim.

Die antieke Babiloniërs, en later die Grieke, het die grootste deel van die noordelike hemelruim ingedeel in die sterrebeelde wat vandag gebruik word. Daarna is die suidelike hemelruim verken en nuwe name is uitgedink vir die nuwe sterrebeelde asook vir oop areas tussen die tradisionele sterrebeelde. In 1922 het die Internasionale Astronomiese Unie die moderne lys van 88 sterrebeelde aanvaar. Hierna is presiese grense opgetrek, sodat elke punt in die lug tot presies een sterrebeeld behoort. Die 88 moderne sterrebeelde is:

Latynse naam Afkortings Genitief Oosprong Afrikaans Helderste ster
Andromeda
And Andr Andromedae Antiek (Ptolemeus) Andromeda Alpheratz
Antlia Ant Antl Antliae 1763, Lacaille Lugpomp Alpha Antliae
Apus Aps Apus Apodis 1603, Keyser en De Houtman Paradysvoël Alpheratz
Aquarius Aqr Aqar Aquarii Antiek (Ptolemeus) Waterdraer Sadalsud
Aquila Aql Aqil Aquilae Antiek (Ptolemeus) Arend Altair
Ara Ara Arae Arae Antiek (Ptolemeus) Altaar Beta Arae
Aries Ari Arie Arietis Antiek (Ptolemeus) Ram Hamal
Auriga Aur Auri Aurigae Antiek (Ptolemeus) Koetsier Capella
Boötes Boo Boot Boötis Antiek (Ptolemeus) Veewagter Arcturus
Caelum Cae Cael Caeli 1763, Lacaille Graveerstif α Caeli
Camelopardalis Cam Caml Camelopardalis 1613, Plancius Kameelperd β Camelopardalis
Cancer Cnc Canc Cancri Antiek (Ptolemeus) Kreef Tarf
Canes Venatici CVn CVen Canum Venaticorum 1690, Hevelius Jaghonde Cor Caroli
Canis Major CMa CMaj Canis Majoris Antiek (Ptolemeus) Groot Hond Sirius
Canis Minor CMi CMin Canis Minoris Antiek (Ptolemeus) Klein Hond Procyon
Capricornus Cap Capr Capricorni Antiek (Ptolemeus) Steenbok Deneb Algiedi
Carina Car Cari Carinae 1763, Lacaille Kiel Canopus
Cassiopeia Cas Cass Cassiopeiae Antiek (Ptolemeus) Cassiopeia Shedir
Centaurus Cen Cent Centauri Antiek (Ptolemeus) Sentour Rigil Kentaurus
Cepheus Cep Ceph Cephei Antiek (Ptolemeus) Cepheus Alderamin
Cetus Cet Ceti Ceti Antiek (Ptolemeus) Walvis Deneb Kaitos
Chamaeleon Cha Cham Chamaeleontis 1603, Keyser en De Houtman Kameleon α Chamaeleontis
Circinus Cir Circ Circini 1763, Lacaille Passer α Circini
Columba Col Colm Columbae 1592, Plancius Duif Phact
Coma Berenices Com Coma Comae Berenices 1603 Berenice se Hare β Comae Berenices
Corona Australis CrA CorA Coronae Australis Antiek (Ptolemeus) Suidelike Kroon Alphekka Meridiana
Corona Borealis CrB CorB Coronae Borealis Antiek (Ptolemeus) Noordelike Kroon Alphecca
Corvus Crv Corv Corvi Antiek (Ptolemeus) Kraai Gienah
Crater Crt Crat Crateris Antiek (Ptolemeus) Beker Labrum
Crux Cru Cruc Crucis 1603 Suiderkruis Acrux
Cygnus Cyg Cygn Cygni Antiek (Ptolemeus) Swaan Deneb
Delphinus Del Dlph Delphini Antiek (Ptolemeus) Dolfyn Rotanev
Dorado Dor Dora Doradus 1603, Keyser en De Houtman Swaardvis α Doradus
Draco Dra Drac Draconis Antiek (Ptolemeus) Draak Etamin
Equuleus Equ Equl Equulei Antiek (Ptolemeus) Vul Kitalpha
Eridanus Eri Erid Eridani Antiek (Ptolemeus) Eridanus Achernar
Fornax For Forn Fornacis 1763, Lacaille Oond Fornacis
Gemini Gem Gemi Geminorum Antiek (Ptolemeus) Tweeling Pollux
Grus Gru Grus Gruis 1603, Keyser en De Houtman Kraanvoël Alnair
Hercules Her Herc Herculis Antiek (Ptolemeus) Hercules Kornephoros
Horologium Hor Horo Horologii 1763, Lacaille Horlosie α Horologii
Hydra Hya Hyda Hydrae Antiek (Ptolemeus) Noordelike Waterslang Alphard
Hydrus Hyi Hydi Hydri 1603, Keyser en De Houtman Suidelike Waterslang β Hydri
Indus Ind Indi Indi 1603, Keyser en De Houtman Indiër Die Persiër
Lacerta Lac Lacr Lacertae 1690, Hevelius Akkedis α Lacertae
Leo Leo Leon Leonis Antiek (Ptolemeus) Leeu Regulus
Leo Minor LMi LMin Leonis Minoris 1690, Hevelius Klein Leeu Praecipua
Lepus Lep Leps Leporis Antiek (Ptolemeus) Haas Arneb
Libra Lib Libr Librae Antiek (Ptolemeus) Weegskaal Zubeneshamali
Lupus Lup Lupi Lupi Antiek (Ptolemeus) Wolf Men
Lynx Lyn Lync Lyncis 1690, Hevelius Rooikat Elvashak
Lyra Lyr Lyra Lyrae Antiek (Ptolemeus) Lier Vega
Mensa Men Mens Mensae 1763, Lacaille Tafel α Mensae
Microscopium Mic Micr Microscopii 1763, Lacaille Mikroskoop γ Microscopii
Monoceros Mon Mono Monocerotis 1613, Plancius Eenhoring β Monocerotis
Musca Mus Musc Muscae 1603, Keyser en De Houtman Vlieg α Muscae
Norma Nor Norm Normae 1763, Lacaille Winkelhaak γ2 Normae
Octans Oct Octn Octantis 1763, Lacaille Oktant ν Oct
Ophiuchus Oph Ophi Ophiuchi Antiek (Ptolemeus) Slangdraer Ras Alhague
Orion Ori Orio Orionis Antiek (Ptolemeus) Jagter Rigel
Pavo Pav Pavo Pavonis 1603, Keyser en De Houtman Pou Pou
Pegasus Peg Pegs Pegasi Antiek (Ptolemeus) Vlieënde Perd Enif
Perseus Per Pers Persei Antiek (Ptolemeus) Perseus Mirfak
Phoenix Phe Phoe Phoenicis 1603, Keyser en De Houtman Feniks Ankaa
Pictor Pic Pict Pictoris 1763, Lacaille Skilder α Pictoris
Pisces Psc Pisc Piscium Antiek (Ptolemeus) Visse Alpherg
Piscis Austrinus PsA PscA Piscis Austrini Antiek (Ptolemeus) Suidelike Vis Fomalhaut
Puppis Pup Pupp Puppis 1763, Lacaille Agterdek Naos
Pyxis Pyx Pyxi Pyxidis 1763, Lacaille Kompas α Pyxidis
Reticulum Ret Reti Reticuli 1763, Lacaille Net α Reticuli
Sagitta Sge Sgte Sagittae Antiek (Ptolemeus) Pyl γ Sagittae
Sagittarius Sgr Sgtr Sagittarii Antiek (Ptolemeus) Boogskutter Kaus Australis
Scorpius Sco Scor Scorpii Antiek (Ptolemeus) Skerpioen Antares
Sculptor Scl Scul Sculptoris 1763, Lacaille Beeldhouer α Sculptoris
Scutum Sct Scut Scuti 1690, Hevelius Skild α Scuti
Serpens Ser Serp Serpentis Antiek (Ptolemeus) Slang Unukalhai
Sextans Sex Sext Sextantis 1690, Hevelius Sekstant α Sextantis
Taurus Tau Taur Tauri Antiek (Ptolemeus) Bul Aldebaran
Telescopium Tel Tele Telescopii 1763, Lacaille Teleskoop α Telescopii
Triangulum Tri Tria Trianguli Antiek (Ptolemeus) Driehoek β Trianguli
Triangulum Australe TrA TrAu Trianguli Australis 1603, Keyser en De Houtman Suidelike Driehoek Atria
Tucana Tuc Tucn Tucanae 1603, Keyser en De Houtman Toekan α Tucanae
Ursa Major UMa UMaj Ursae Majoris Antiek (Ptolemeus) Groot Beer Alioth
Ursa Minor UMi UMin Ursae Minoris Antiek (Ptolemeus) Klein Beer Polaris
Vela Vel Velr Velorum 1763, Lacaille Seile Regor
Virgo Vir Virg Virginis Antiek (Ptolemeus) Maagd Spica
Volans Vol Voln Volantis 1603, Keyser en De Houtman Vlieënde Vis β Volantis
Vulpecula Vul Vulp Vulpeculae 1690, Hevelius Vos Anser