Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Meyerton

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Meyerton
Sluit in  Boltonwold
De Deur
Glendonald
Henley on Klip
Kookrus
Meyerton
Randvaal
Riversdal
Rothdene
Valley Settlements
Klassis  Vaalrivier
Huidige predikant(e)  Jan G. Ehlers
Belydende lidmate  266
Dooplidmate  57
Adres Pierneefweg 6
Meyerton
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1956
Afgestig van  Vereeniging
Eerste predikant  W.J. van der Merwe
Die Gereformeerde kerk Meyerton waarvan dr. W.J. van der Merwe die hoeksteen op 14 Mei 1960 gelê het.
Ds. A.J. Coetsee, leraar van 1968 tot 1994, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Die Gereformeerde kerk Meyerton is die derde oudste van die 12 gemeentes in die GKSA se Klassis Vaalrivier.

Einde 2015 was hier 304 belydende en 64 dooplidmate vir ’n sieletal van 368, vergeleke met 260 en 70 einde 2011, ’n toename in die sieletal van meer as 11 persent binne vier jaar, maar ’n afname van amper 20 persent vergeleke met 2001.

Stigting en oorsig[wysig | wysig bron]

Die Gereformeerde kerk Meyerton is in 1956 van Vereeniging afgestig en sluit buite die hoofdorp, Meyerton, ook plekke soos De Deur, Henley on Klip, Valley Settlements, Randvaal, Rothdene en Glendonald in. Die gemeente se kerkgebou is reeds onder leiding van die eerste predikant, dr. W.J. van der Merwe (1956–1961, in kombinasie met Gereformeerde kerk Vereeniging) opgerig. Die pastorie het gevolg tydens die bediening van ds. Japie Venter (1961–1967) en die saal en katkisasielokale gedurende ds. Awie Coetsee se tyd (1968–1994). Destyds is ook die skuld op die kerkgebou gebou afbetaal. Die laaste fase in die gemeente se boubedrywighede was tydens ds. Ferdie Kruger se bediening (1994–2000), toe die terrein se omheining afgerond is.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Op die tweede gewone kerkraadsvergadering, op 7 Desember 1956, is 'n boufonds in die lewe geroep. In 1958 is toestemming van die deputate van die Nasionale Sinode verkry om muurteëls met die Gereformeerde Kerk se wapen daarop te vervaardig. Hierdie teëls is deur mev. Gregory ontwerp en deur E. Bekker, ’n lidmaat, vervaardig. Die teëls is weekliks teen 'n tempo van 300 tot 400 vervaardig en verkoop. Al is die boufonds so opgebou, is nog geen besluit geneem om te bou nie. Oudl. F.J. Bekker het op die vergadering van 7 April 1959 voorgestel die kerkraad besluit of hy wil oorgaan tot kerkbou en of hy ’n eie predikant wil beroep.

Op 7 September 1959 is besluit om 'n predikant te beroep asook om 'n kerk te bou van nie meer as R10 000 (omgereken) nie. 'n Boukommissie is benoem en D. De Wet Groenewald is as argitek aangestel. Op 4 Desember 1959 is die tender van R9 830 aan D.P. Prinsloo toegeken. Piet Schutte, ’n lidmaat, het die hoeksteen geskenk wat dr. Van der Merwe, die konsulent, op 14 Mei 1960 in snerpende koue gelê het. Daarna het dr. Van der Merwe die rede in die halfklaar konsistorie gehou ter wille van skuiling teen die kouer

Op 12 November 1960 is weer fees gehou met die ingebruikneming van die kerkgebou en die volgende dag het die gemeente die eerste Nagmaal in hul nuwe kerk gevier. Die plaaslike predikante en die voorsitter van die dorpsraad is ook genooi. Die draadbedekking van die toring is deur ’n lidmaat, L.F. du Plessis, geskenk om die bosduiwe uit die kerk te hou.

Voor die oprigting van hul eie kerkgebou het Gereformeerde lidmate op Meyerton eredienste gehou in die Hervormde kerkgebou (bekend as die "blou kerk"). Die nuut opgerigte kerk sou gou bekendstaan as die "mooi kerk".

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Van der Merwe, Wynand Jacobs, 1956 – 1961 (in kombinasie met Vereeniging)
 2. Venter, Jacob, 1961 – 1967
 3. Coetsee, Abraham Jacobus, 1968 – 1994 (aanvaar sy emeritaat)
 4. Kruger, Ferdinand Petrus., 1994 – 2000
 5. Myburgh, André Johan, 2000 – 2009
 6. Potgieter, Frederick Johannes, 2011 – 2015
 7. Ehlers, Jan Gerhardus, 2017 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]