Gereformeerde kerk Outjo

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die Gereformeerde kerk op Outjo, ingewy in 1950.
Ds. Johan Wilhelm Jansen van Ryssen, die gemeente se leraar van 1949 tot 1953.
Ds. H.A. van Dalsen, leraar van 1964 tot 1969.
Ds. A.J.R. Vermeulen, leraar van 1964 tot 1969.

Die Gereformeerde kerk Outjo was die tweede oudste Gereformeerde gemeente in Namibië, maar het die kerkverband in 2016 verlaat saam met die gemeentes Aranos, Biermanskool, Khomas-Hoogland en Namib-Kus.

Van laat in die 19de eeu met die stigting van die NG gemeente Mariental (as Gibeon) tot in 1930, toe dié kerkverband reeds vyf gemeentes in Suidwes-Afrika gehad het, was dit die enigste van die drie Afrikaanse Kerke wat in die mandaatgebied bedrywig was. In 1930 het drie Gereformeerde kerke kort ná mekaar tot stand gekom, en wel Gobabis, Outjo en Aranos, nadat 1 922 Afrikaners, oorlewendes en nasate van die Dorslandtrek, tot in 1929 uit Angola gerepatrieer is. Hulle was hoofsaaklik lidmate van die Gereformeerde Kerk, maar daar was ook lidmate van die Hervormde Kerk onder hulle, wat verklaar waarom die eerste drie Hervormde gemeente, ook so te sê meteens tot stand gekom het, hoewel eers in 1937: Gobabis (31 Julie), Otjiwarongo (21 Augustus) en Grootfontein (4 September). Die koms van die Angola-Boere na Suidwes-Afrika verklaar waarom die Gereformeerde sowel as Hervormde gemeentes van Gobabis ouer as die plaaslike NG gemeente is. Die Gereformeerde kerk Aranos is op sy beurt ruim 22 jaar ouer as die plaaslike NG gemeente en die Gereformeerde kerk Outjo 13 jaar ouer as die NG gemeente Outjo.

Die Gereformeerde kerk Outjo is in 1930 gestig as die eerste Afrikaanse gemeente op die dorpie Outjo. Die kerkgebou is, volgens die bewoording van ’n bronsplaat onder die hoeksteen, "ontwerp en steen vir steen opgerig en afgerond deur ouderling Jan Johannes van der Smit". Van der Smit (mense het hom agteraf Napoleon genoem) was ’n nasaat van die Angola-trekkers, soos trouens die meeste mense destyds en selfs vandag nog is. Hy was ’n bekende boukontrakteur en al is dié woorde op die plaat ingegraveer, is dit hoogstens figuurlik waar, want ’n hele paar manne het saam gewerk om die gebou op te rig wat eindelik in 1950 voltooi is.

Nadat die Sinode Middellande (hoofsaaklik swart kerke) se gemeentes saam met die voormalige wit en bruin gemeentes in klassisse heringedeel is, het Outjo oorgegaan na die Klassis Waterberg, saam met nog ses Namibiese gemeentes, naamlik Aranos, Otjiwarongo, Biermanskool, Namib-Kus en Khomas-Hoogland, terwyl die 12 ander Namibiese kerke die Klassis Etosha vorm.

In 2016 het die gemeente met hul predikant, ds. M.J.J. Erasmus, hulle losgemaak van die GKSA. Hy bedien die gemeente in kombinasie met Biermanskool. Terselfdertyd het van die ander sewe gemeentes wat vroeër tot Klassis Waterberg behoort het, net Otjiwarongo in die GKSA gebly.

Predikante[wysig | wysig bron]

Die Gereformeerde kerk Biermanskool, met wie Outjo dikwels in kombinasie getree het, was van 1955 tot 1961 bekend as Vanjaarsveld en daarna tot 1985 as Outjo-Wes, toe die naam Biermanskool geword het.

 1. Van Ryssen, dr. Johan Wilhelm Jansen, 1949–1953
 2. Van Dalsen, Hubrecht Anthonie, 1957–1959 (in kombinasie met Vanjaarsveld); 1959–1960 (in kombinasie met Vanjaarsveld en Usakos); 1961–1964 (in kombinasie met Outjo-Wes en Walvisbaai)
 3. Vermeulen, Andries Johannes Roos, 1964–1969
 4. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, 1970–1982 (in kombinasie met Outjo-Wes)
 5. Aucamp, Jan Christoffel, 1983–1985 (in kombinasie met Outjo-Wes)
 6. Franck, Jules Edgard, 1986–1992 (in kombinasie met Biermanskool)
 7. Scheepers, Lucas Cornelius, 1993–1998 (in kombinasie met Biermanskool)
 8. Kruger, P.C., 1997–1998 (emeritus-predikant)
 9. Venter, Petrus Jacobus, B.A., Th.B., 1999–2002 (in kombinasie met Biermanskool en Otjiwarongo)
 10. Prinsloo, Daniël Petrus, 2003–2014 (in kombinasie met Biermanskool en Otjiwarongo)
 11. Marthinus Johannes Jacobus Erasmus, 2016 – hede (in kombinasie met Biermanskool)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.