Gereformeerde kerk Bellville

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Bellville
Sluit in  Bellville
Boston
Goodwood
Monte Vista
Oakdale
Oosterzee
Panorama
Parow
Parowvallei
Plattekloof
Proteavallei
Ruyterwacht
Tygerberg-hospitaal
Tygerberg-kollege
Vredelust
Welgedacht
Welgelegen
Welgemoed
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Klassis Boland
Huidige predikant(e)  C.C.A. (Coen) Vrey
Belydende lidmate  392
Dooplidmate  91
Adres Broadwaystraat 6
Vredelust
Bellville
Geskiedenis
Stigtingsdatum  6 Mei 1923
Afgestig van  Kaapstad
Eerste predikant  Bouke Spoelstra (1957–'64)
Die Gereformeerde kerk Bellville, waarvan die hoeksteen op 10 April 1965 gelê is.
Ds. Alwyn Johannes du Plessis, leraar van 1964 tot 1974.

Die Gereformeerde kerk Bellville is die oudste gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die noordelike stadsgebiede van Kaapstad.

Dr. M.J. du Plessis, leraar van 1999 tot 2011, sy laaste gemeente.

Stigting en kerkbou[wysig | wysig bron]

Die gemeente is in Mei 1957 gestig. Aan die begin is eredienste in die kafeteria van die Sanlam-hoofkantoor gehou, maar daarna het die gemeente ’n saaltjie in Parow gekoop en dit selfs later vergroot. Einde koop hulle grond in Bellville aan en in 1965 is die kerkgebou in Broadwaystraat teen koste van R37 000 opgerig. Op die hoeksteen is die woorde van 1 Petrus 2:5a aangebring: “Laat julle soos lewende stene opbou ...” Die naam van die argitek en boukontrakteur is destyds van die hoeksteen verwyder omdat die kerkraad gemeen het die verskyning daarvan kan as sekulêre reklame beskou word en dat dit dus nie sou pas by die woorde uit die Skrif nie.

Op 16 April 1972 het die Gereformeerde kerk Bellville-Oos van die moedergemeente afgestig.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Spoelstra, dr. Bouke, 1957–1964
  2. Du Plessis, Alwyn Johannes, 1964–1974
  3. Grobler, Hermanus Marthinus, 1974–1984
  4. Prinsloo, Hendrik Petrus, 1984–1998 (aanvaar sy emeritaat)
  5. Du Plessis, dr. Marthinus Johannes, 1999–2011 (aanvaar sy emeritaat)
  6. Vrey, Coenraad Christoffel Andries, 2011 – hede
  7. Jooste, dr. Simon Nicolas, 2014 – hede (met opdrag kerkplanting)

Sendingleraar[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Marthinus Johannes, 1988–1991

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]