Gereformeerde kerk Klerksdorp-Wes

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Klerksdorp-Wes
Sluit in  Hartbeesfontein
Klerksdorp (deels)
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Dr. F.P.R. de Bruyn (laaste)
Belydende lidmate  311
Dooplidmate  96
Adres Theronstraat 1
Freemanville
Klerksdorp
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Oktober 1964
Afgestig van  Klerksdorp
Eerste predikant  P.J. Coetzee (1965–'70)
Datum ontbind  1995
Saamgesmelt met  Klerksdorp
Dr. Petrus Johannes Coetzee, die leraar van 1965 tot 1970.
Dr. F.R.P. de Bruyn, die leraar van 1971 tot 1996.
Die destydse kerkgebou.
Die kerkgebou se hoeksteen is verwyder en ingemessel in die Gereformeerde kerk Klerksdorp se nuwe gebou.
Dié gedenksteen is aangebring by die nuwe Klerksdorpse kerkkompleks ter herdenking van die eenwording van die twee gemeentes.

Die Gereformeerde kerk Klerksdorp was een van drie Afrikaanse gemeentes van die GKSA wat tussen 1927 en 1981 in Klerksdorp gestig is.

Klerksdorp-Wes is in Oktober 1964 gestig toe die oorspronklike Gereformeerde kerk Klerksdorp (gestig in 1927) verdeel is. Elke gemeente het min of meer 290 belydende lidmate gekry. Die grens tussen die gemeentes is op natuurlike wyse deur die Skoonspruit gevorm en in die nuwe gemeente is lidmate so ver as Hartbeesfontein bedien. Die gemeente het veral danksy die bedrywighede van die plaaslike myne gegroei, maar dié bedryf lei ook tot ’n sterk wisseling in lidmate.

Die nuwe gemeente ’n bruidskat van R30 000 van die moedergemeente gekry en ’n ruim en goed geleë stuk grond van die stadsraad in Theronstraat, Freemanville. Eers is net ’n pastorie gebou wat in Februarie 1966 voltooi is teen ’n koste van R19 840, maar feitlik dadelik het die bouwerk aan ’n veeldoelige kerkgebou ook begin. Dis in September 1966 in gebruik geneem. Die kerk bied sitplek aan 350 kerkgangers. Skuifpanele wat die kerksaal van die binneruim van die kerk skei, kan oppgeskuif word sodat ’n ekstra 100 sitplekke beskikbaar is. Ter wille van gemak het die boukommissie op gestoffeerde sitplekke besluit. Dis geplaas op ’n vloer wat daal na die kansel. Die konsistorie is, kan in drie verdeel word met skuifpanele om drie katkisasielokale te skep. In 1982 is die struktuur van die gebou ingrypend verander toe die dak vervang is weens lekkasies.

Die behoefte aan ’n aparte saal is vroeg reeds gevoel en van 1974 af is beplan sodat die bouwerk op 1 Julie 1976 kon begin. Die kerkraad was eienaarbouer en voor die einde van daardie jaar is die saal voltooi.

In 1995 het Klerksdorp-Wes, wat toe ’n sieletal van 400 gehad het, met die oorspronklike en toe kleiner gemeente Klerksdorp verenig. Die Wes-gemeente se kerkkompleks in Theronstraat is verkoop aan die Baptistekerk en daarna het die moedergemeente se derde kerk, wat op 16 September 1989 in gebruik geneem is, as die verenigde gemeente se kerk gebruik.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Coetzee, dr. Petrus Johannes, 1965 – 1970
  2. De Bruyn, dr. Frans Roelof Petrus, 1971 – 1995

Bronne[wysig | wysig bron]