Gereformeerde kerk George

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
George
Sluit in  Blanco
George
Glentana
Heroldsbaai
Hersham
Outeniquastrand
Sedgefield
Victoriabaai
Wildernis
Klassis  Boland
Huidige predikant(e)  J.J. de Bruyn
Dirk de Bruyn
Belydende lidmate  382
Dooplidmate  48
Adres Tweede Straat 27
George-Oos
Geskiedenis
Stigtingsdatum  19 Junie 1966
Afgestig van  Oudtshoorn-George
Eerste predikant  J.J. de Jager (1966–1970)
Die Gereformeerde kerk George is op 3 Junie 1972 in gebruik geneem.
Syaansig van die kerkgebou.
Die Gereformeerde kerk George se hoeksteen is op 6 Februarie 1971 gelê.

Die Gereformeerde kerk George, gestig in 1966, is die agtste oudste van die 20 gemeentes in die GKSA se Klassis Boland. Einde 2015 was hier 355 belydende en 66 dooplidmate vir ’n sieletal van 421, die vierde meeste in die Klassis naas Bellville-Oos, Bellville en Mosselbaai.

Stigting[wysig | wysig bron]

Ds. J.C. Buys, die predikant van 1971 tot 1974.

Tot voor die Tweede Wêreldoorlog was Gereformeerde lidmate iets heeltemal vreemds in die Suid-Kaap en Klein-Karoo, maar op 4 Junie 1940 het die eerste lidmate hulle op George gevestig, naamlik Ollie en Martha Oldewage. Hulle het die enkele ander gesinne saamgebind, en in daardie eerste jare was hul huis die vergaderplek vir eredienste en ander byeenkomste. 'n Spesiale spaarrekening is in die vroeë 1950's oopgemaak en in 1965 is die perseel waarop die kerk en pastorie vandag staan, vir R850 gekoop. Op 19 Junie 1960 is die Gereformeerde kerk Oudtshoorn-George gestig met 64 belydende en 52 dooplidmate, onder wie ook verspreidwonendes.

Op Sondag 19 Junie 1966 het die Gereformeerde kerk George afgestig met 60 lidmate, en is die kombinasie met Uitenhage verbreek. Ds J.J. de Jager is na George beroep en kon in Augustus die pastorie (wat sonder 'n lening gebou is) betrek. Einde 1967 is Oudtshoorn en George in kombinasie verbind.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Eredienste is intussen by onder meer die Hoërskool Outeniqua, die ou st. 6-skool (later die Arts Theatre in Yorkstraat) en Hoërskool Die Bult gehou. Ds. J.C. Buys het hom met geesdrif beywer vir die oprigting van die kerkgebou. Die argitek was E.P. Harper van die firma Cor Swart, Edge en Vennote van Pretoria en Gerhard Jansen, 'n lidmaat van George, die bouaannemer. Op 6 Februarie 1971 is die hoeksteen gelê en het die bouery, danksy skenkings van gemeentes soos Steynsburg en Middelburg, begin. Dit sou eindelik die destyds reusebedrag van R40 000 kos. Die preekstoel is van Knysna-stinkhout vervaardig. Die paneel agter die preekstoel is van swarthout en die dakbalke dennehout. Kettings hang buite van die dak af, wat van afvoergeute vervang. Die orrel was die oue uit die Gereformeerde kerk Petrusburg.

Die laaste erediens in die skoolsaal van Hoërskool Die Bult is op 28 Mei 1972 gehou. Op 3 Junie 1972 is die kerkgebou in gebruik geneem. Toe die gemeente vol afwagting voor die kerkgebou staan, het ’n lidmaat, Wim Klapwijk, wat die geld vir die toring geskenk het, skertsend met verwysing na die geldinsamelingspogings van die vrouelidmate opgemerk dat daar `n konstruksiefout is: Die toring moes in die vorm van 'n koeksister gebou gewees het.

Die bouer, Gerhard Jansen, ook ’n lidmaat, het die sleutel van die kerkgebou aan Ollie Oldewage oorhandig. Nadat hy die kerkgebou oopgesluit het, het 'n bewoë gemeente met die sing van Psalm 146 (Prys die HEER met blye galme) die kerk binnegestap.

Die orrel[wysig | wysig bron]

Die huidige pyporrel in die kerkgebou is van die Gereformeerde kerk Kemptonpark aangekoop en hier geïnstalleer. Dit kom uit die Kempton Parkse gemeente se ou betongebou in Monumentweg, Kempton Park. Dis eers van daar af in die saal van die gemeente se nuwe kerkkompleks ingebou waarin die gemeente kerk gehou het tot die nuwe kerkgebou in Oktober 2003 voltooi en in gebruik geneem is. Die orrel wat in dié nuwe kerkgebou aangebring is, kom uit die gebou van die NG gemeente Pretoria-Noord in Rachel de Beerstraat. Dit is daar geïnstalleer in 1968, maar die kerkgebou is gesloop nadat die gemeente by Floraunapark ingelyf is, wat toe Florauna geword het. Die destydse Suid-Afrikaanse Orrelbouers het dit van Pretoria na Kempton Park vervoer en geïnstalleer.

Lidmaattal[wysig | wysig bron]

Die omgewing se Gereformeerde lidmate blyk getalsgewys taamlik stabiel te wees, want in 2001 was George se sieletal 519, maar nadat die Gereformeerde kerk Eden (Plettenbergbaai en Knysna) in 2006 afgestig het, was die twee gemeentes se sieletal in 2015 saam 494, hoewel die belydende lidmate met 10 toegeneem het, terwyl die dooplidmate met 35 afgeneem het, 'n verskynsel in feitlik al die Afrikaanse kerke. Einde 2016 het die gesamentlike sieletal tot 508 gestyg: George het toe 359 belydende en 71 dooplidmate (vergeleke met 355 en 66 'n jaar vantevore) en Eden onderskeidelik 73 en vyf gehad.

Benewens die hoofdorp sluit die gemeente se grense ook plekke soos Blanco, Heroldsbaai, Hersham, Outeniquastrand, Sedgefield, Victoriabaai en Wildernis in. Die kerkgebou is geleë by Tweede Straat 27, George-Oos.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. De Jager, Johannes Jacobus, 1968 – 1970 In kombinasie met Oudtshoorn)
  2. Buys, Johannes Christiaan, 1971 – 1974 (in kombinasie met Oudtshoorn)
  3. Van der Walt, dr. Sarel Jacobus, 1975 – 1977 (in kombinasie met Oudtshoorn)
  4. Combrink, Jan Jacob, 1977 – 1994 (in kombinasie met Oudtshoorn van 1977 – 1981)
  5. Viljoen, dr. Francois Petrus, 1994 – 1998
  6. Reinecke, Hendrik, 1999 – 2012
  7. Coetsee, Human Beukes, 2012 – 2017
  8. De Bruyn, Johannes Jacobus, 2017 – hede

Galery[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]