Gereformeerde kerk Odendaalsrus

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk
Odeldaanrus
Sluit in  Allanridge
Odendaalsrus
Wesselsbron
Denominasie  Gereformeerd
Klassis  Noord-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Dr. J.A. (Jannie) Erasmus
Belydende lidmate  136
Dooplidmate  44
Adres H.v. Kerk- en
Van der Heeverstraat
Odendaalsrus
Geskiedenis
Stigtingsdatum  18 Februarie 1933
Afgestig van  Ventersburg
Eerste predikant  Jacs van Rooy (1933–'42)

Die Gereformeerde kerk Odendaalsrus (vroeër Odendaalsrust) is die sesde oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Noord-Vrystaat. Einde 2015 was hier 140 belydende en 36 dooplidmate vir ’n sieletal van 176, die agste grootste gemeente in die Klassis. In 2001 was die syfers onderskeidelik 204 en 55 sodat die sieletal binne 14 jaar afgeneem het met amper ’n derde.

Die kerkgebou, begin 2018.
Die eerste Gereformeerde kerkgebou op Odendaalsrus, in gebruik van 1936 tot omstreeks 1956.

Stigting[wysig | wysig bron]

Dr. Benonie Duvenage, die leraar van 1953 tot 1958, en sy gesin in die tyd toe hulle hier gewoon het.
Ds. Daniël Francois Malan, die leraar van 1950 tot 1953.
Ds. L.S. Kruger, leraar van 1958 tot 1962 (aanvaar sy emeritaat).
Ds. G.B.C. Bester, van 1962 tot 1965 die vierde leraar.

Met afstigting in 1933 van die Gereformeerde kerk Ventersburg (gestig in 1864 en die oudste gemeente in die Klassis) het die nuwe Gereformeerde kerk Odendaalsrus geen kerkgebou gehad nie. Eredienste is in die sinksaal van die NG gemeente Odeldaalsrus gehou. Vroeg reeds was daar by die lidmate 'n sterk behoefte aan 'n eie kerkgebou, en nadat die gemeente by wyse van kollektelyste £117 ingesamel het, is in Mei 1936 besluit om oor te gaan tot die bou van ’n eie kerk.

Die eerste kerkgebou[wysig | wysig bron]

Lidmate het self die boumateriaal vanaf Hennenman aangery en elke kerkraadslid het by die bank vir 'n oortrekking van £200 geteken. 'n Tender van £300 is vir die oprigting van die kerkgebou aanvaar. In November 1936 is die eerste sinkkerk in gebruik geneem. Die feesredenaar was prof. dr. C.J.H. de Wet.

Die huidige kerkgebou[wysig | wysig bron]

In 1953 is besluit om 'n nuwe kerkgebou te bou en 'n boufonds is gestig. Bouwerk aan die tweede en huidige kerkgebou het in 1955 in alle erns begin. Al die boumateriaal is deur die kerkraad aangekoop. 'n Lening vir R24 000 (omgereken) is van die Eeufeesbedieningsfonds verkry, maar bydraes vir die boufonds het so ingekom dat net R18 000 gebruik is. P.P. van der Merwe was die argitek en die Strydom-broers het die kerkgebou teen kosprys plus 5 persent opgerig. Op die hoeksteen van die gebou staan die woorde: "Kom na Hom toe, die lewende steen" (1 Petrus 2:4). Ds. B. Duvenhage het dié hoeksteen op 17 Maart 1956 onthul. Die houtpreekstoel is deur C.P. Steyn van Nylstroom aan die gemeente geskenk. Die totale koste van die kerkgebou was R36 000. Dit is in die naweek van 25 en 26 Augustus 1956 in gebruik geneem. Die orrel is ses maande later teen R5 700 (omgereken) geïnstalleer. Vrouelidmate het onder leiding van mev. ds. Duvenhage die geld vir die orrel ingesamel, en einde 1957 is dit afbetaal. In 1960 het die belydende lidmate 260 getel en die dooplidmate 201.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Malan, Daniël Francois, 1950 – 1953
 2. Duvenage, dr. Benonie, 1953 – 1958
 3. Kruger, Louis Stephanus, 1958 – 1962 (aanvaar sy emeritaat)
 4. Bester, Gert Barend Cornelius, 1962 – 1965
 5. Van der Walt, Hendrik Jacob, 1966 – 1972
 6. Buys, dr. Philippus Jacobus, 1973 – 1976
 7. Marais, Jacobus, 1976 – 1981
 8. Maré, Roelof, 1982 – 1985
 9. Aucamp, Jan Christoffel, 1985 – 1994
 10. Vorster, Roelof Louis, 1994 – 2004 (aanvaar sy emeritaat)
 11. Stoltz, Hendrik Jacobus, 2005 – 2008
 12. Erasmus, dr. Jan Andries, 2008 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]