Gereformeerde kerk Klerksdorp

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Gereformeerde Kerk
Klerksdorp
Embleem van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.jpg
Sluit in  Klerksdorp
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Dr. Jan Lion-Cachet
Belydende lidmate  357
Dooplidmate  89
Adres Flamwoodrylaand 2
Flamwood
Klerksdorp
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Oktober 1927/
15 Oktober 1995
Afgestig van  Potchefstroom
Eerste predikant  J.M. de Wet (1931–'39)
Saamgesmelt met  Klerksdorp-Wes
Die huidige kerkgebou.
Die vorige Gereformeerde kerk Klerksdorp is ingewy op 13 September 1952 en was in gebruik tot die gemeente sy derde kerkgebou op 16 September 1989 betrek het. Blykbaar is dié Dykstra-kerk gesloop om plek te maak vir die huidige gebou.
Ds. M.J. Booyens, die leraar van 1948 tot 1950, die eerste van sy sewe gemeentes.
Ds. A.A. Venter, die leraar van 1951 tot 1975.
Dr. C.N. van der Merwe, medelaraar van 1980 tot 2002 toe hy sy emeritaat aanvaar, en sy gesin.
Dr. F.R.P. de Bruyn, die leraar van 1995 tot 2003, hier in 2018 saam met sy tweede vrou, Petro, afgeneem.

Die Gereformeerde kerk Klerksdorp is in werklikheid die oudste gemeente van die GKSA in Klerksdorp, maar vandat die Gereformeerde kerk Klerksdorp-Wes met Klerksdorp verenig het, word laasgenoemde se stigtingsjaar as 1995 aangegee.

Lidmate in die omgewing van Klerksdorp het eers ’n wyk van die Gereformeerde kerk Potchefstroom gevorm. Vanaf 1907 het die predikant van Potchefstroom af en toe ’n erediens op Klerksdorp gehou en vanaf 1919 Nagmaal hier bedien. Twee wyke van die moedergemeente met 80 belydende en 73 dooplidmate het in Oktober 1927 afgestig as die Gereformeerde kerk Klerksdorp. Van toe tot 1949 het baanbrekersjare vir die gemeente gevolg. Dikwels was hy in kombinasie met buurgemeentes en ook moes hy allerhande probleme oorkom.

Die twee kerkgeboue[wysig | wysig bron]

Een deel van die ou kerk se hoeksteen.
Die ander deel van die ou hoeksteen.
Die gedenkplaat wat onthul is met die ingebruikneming van die nuwe kerkkompleks.

Die kerkgebou is op 13 September 1952 in gebruik geneem nadat ds. A.A. Venter die hoeksteen op 10 November 1951 gelê het. Die argitek was Pieter Dykstra, wat vir geen kerkverband buiten die Gereformeerde kerke ontwerp het nie. Die kerk het sitplek aan 500 mense gebied. Daar is probeer om die ontwerp so eenvoudig moontlik te hou, maar tog te voldoen aan die eise van die bediening van die Woord en sakramente asook katkisasiedoeleindes. So is naas 'n mooi, ruim konsistorie ook 'n kamer met 'n luidspreker ingerig vir moeders met hul jong kinders. Dié vertrek is ook toegerus met die nodige geriewe om as kombuis te dien. Volgens die bouplan is 'n opwasbak, ingeboude kas en stoofkontak vir warm water aangebring. Bo-oor dié kamer en die konsistorie is 'n lokaal gebou waarin vergaderings gehou kon word. In hierdie vertrek is 'n ingeboude kas aangebring waarin al die kerk se boeke en ander benodigdhede toegesluit kon word. In die konsistorie is 'n brandkluis met staaldeur onder beton ingebou. Die orrel is geplaas op 'n gewapende betonblad wat bo-oor die preekstoel gegaan het sodat die orrel wel in die kerk gestaan het, maar nie hinderlik hard vir die prediker was terwyl dit bespeel is nie.

Die vensters het, volgens 'n naamlose skrywer in die GKSA se Almanak vir die jaar 1953, mooi vertoon en genoeg lug en lig binnegelaat. Die hoofligte in die kerkgebou is oorkruis geplaas en het elk 'n lengte van 32 voet (amper 10 m) beloop. Teen die mure onderom is houtpaneelwerk aangebring. Aan die voorkant van die galerye was akoestiese teëls. Die vloere van liggekleurde asfaltteëls het mooi saam met die kiaathoutwerk van die banke en preekstoel gegaan. Die skrywer sluit sy bydrae af: "Hier het ons 'n eenvoudige maar mooi treffende ontwerp. Die kerkgebou wat opgerig is deur die firma P. Leemhuis en Seuns, het £170 00 gekos."[1]

Reeds vroeër in 1952 is ook die pastorie voltooi waarin ds. en mev. Venter 24 jaar lank sou woon. In 1958 is ’n kerksaal teenaan die kerkgebou opgerig en genoem na Hettie Venter. Dié saal is in 1975 vergroot en ’n administratiewe gedeelte bygevoeg.

Die derde kerkgebou (die bron verstrek geen besonderhede van die eerste kerkgebou nie) is op 16 September 1989 in gebruik geneem nadat dit opgerig is op dieselfde plek waar die oue, wat gesloop is, gestaan het. Die banke, orrel en klok van die ou kerk is in die nuwe aangebring.

Nadat die gemeente se lidmate mettertyd afgeneem het, is in 1995 met Klerksdorp-Wes verenig. Laasgenoemde se sieletal was toe sowat 400 en die verenigde gemeente s’n einde 2015 447, 19 minder as ’n jaar vantevore. Klerksdorp-Noord het op 11 Januarie 1981 gesamentlik van Klerksdorp en Klerksdorp-Wes afgestig.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. De Klerk, Barend Johannes, 1940 – 1947
 2. Booyens, Matthys Jacobus, 1948 – 1950
 3. Venter, Abraham Adriaan, 1951 – 1975
 4. Du Plessis, Roelof Jacobus Petrus, 1976 – 1982
 5. Vorster, Nikolaas, 1977 – 1980 (kapelaan)
 6. Janse van Rensburg, Karel Anton, 1981 – 1990
 7. Van der Merwe, dr. Carel Nicolaas, 1982 – 2002 (aanvaar sy emeritaat)
 8. De Bruyn, dr. Frans Roelof Petrus, 1995 – 2003 (aanvaar sy emeritaat)
 9. Pieterse, Wilhelmus Johannes, 2004 – 2006
 10. Lion-Cachet, dr. Jan, 2007 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Venter, ds. A.A. 1952. Almanak van die Gereformeerde Gemeentes in Suid-Afrika vir die jaar 1953. Potchefstroom: Administratiewe Buro.