Gereformeerde kerk Akasia

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk
Akasia
Sluit in  Akasia en
omliggende landbouhoewes
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Trans-Magalies/Trans Mogale
Huidige predikant(e)  vakant
Belydende lidmate  231
Dooplidmate  17
Adres Winternesthoewe 10
Renéstraat
Akasia
Geskiedenis
Stigtingsdatum  2 April 1978
Afgestig van  Pretoria-Noord
Eerste predikant  J.H. van der Walt (1978–1987)
Ds. J.H. van der Walt (geb. 29 September 1932), van 1978 tot 1987 die eerste leraar, toe hy die bediening verlaat. Hy was getroud met Catharina Cornelia (Trix) Dekker (geb. 25 Augustus 1931), dogter van prof. Gerrit Dekker.
Ds. Fanus Heystek, leraar van 1988 tot 2005, toe hy sy emeritaat aanvaar het.

Die Gereformeerde kerk Akasia is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk in die noorde van Pretoria.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Die gemeente het op 2 April 1978 van die Gereformeerde kerk Pretoria-Noord afgestig met 280 belydende en 172 dooplidmate, wat in 14 wyke ingedeel is. In Mei die volgende jaar het die gemeente Winternest-landbouhoewe nr. 19 teen R20 000 aangekoop en die volgende maand is ’n boufondskommissie benoem. Op 12 Augustus het hulle besluit om ’n kerk op te rig. Die argitek was Renier Roos en Louis Coetzee die siviele ingenieur. Op ’n gemeentevergadering in Januarie die volgende jaar is die koste van die fondasie tesame met die aangekoopte materiaal, soos stene, sand, klip en sement, van R19 000 aan die lidmate meegedeel. Tydens ’n gemeentegeleentheid op 28 Maart 1981 het die voorsitter van die boukommissie die lidmate ingelig die totale boukoste sou R144 525 beloop.

Ds. Jannie van der Walt het die nuwe kerk se gedenksteen tydens ’n seremonie op Saterdag 26 April 1980 gelê en op 15 Augustus 1981 kon die gemeente saamkom vir die ingebruikneming. By dié geleentheid het prof. P.W. Buys die erediens gelei en gepreek na aanleiding van Eks. 36:1: "So moet dan Besáleël en Ohóliab en elkeen wat kunsvaardig is, in wie die HERE wysheid en verstand gegee het om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, dit maak net soos die HERE beveel het."[1]

Die gemeente kon die verband op die kerkgebou binne net langer as 10 jaar aflos, en wel einde 1991. Dieselfde bouplan is vir die Gereformeerde kerk Andeon gebruik, hoewel die binneafwerking in die kerke verskil.

Tot einde 2014 het die belydende lidmate toegeneem tot 376, maar die dooplidmate afgeneem tot 64.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Jan Hendrik, 1978–1987
  2. Heystek, Andries Stefanus, 1988–2005 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Pelser, Abraham Liebrecht, 1990–2000
  4. Grové, Petrus Johannes, 2002–2003
  5. Nel, Petrus Johannes, 2005–31 Mei 2023 (emeriteer)

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]