Gereformeerde kerk Koster

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die Gereformeerde kerk Koster in sy huidige vorm ná die verbouings van 1938 en 1958.
Die Gereformeerde kerk Koster soos hy gelyk het tussen 1938 (toe die ou kerksaal verbou is volgens die plan van die argitek Pieter Dykstra) en 1958.
Ds. David Nicolaas Gerhardus Kotze, leraar van 1915-1921, sy eerste gemeente.
Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, leraar van 1922 tot 1924.
Mev. (ds.) A. Duvenage, predikantsvrou van 1926 tot 1943.
Ds. D.J. van der Walt, leraar van 1944 tot 1947.
Ds. Christiaan Hattingh, leraar van 1948 tot 1951, sy eerste gemeente.
Ds. J.H. Coetzee, leraar van 1958 tot 1960.
Ds. L.J. van der Merwe, predikant van 1962 tot 1968.
Dr. C.J.H. Venter toe hy vierdejaarstudent aan die Teologiese Skool Potchefstroom was. Hy was predikant hier van 1968 tot 1972.
Ds. F.J. Labuschagne, leraar van 1980 tot 1988.

Die Gereformeerde kerk Koster is die vierde oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Molopo. Die gemeente het in 2015 234 belydende en 49 dooplidmate gehad vergeleke met onderskeidelik 254 en 60 vyf jaar vantevore.

Eerste kerkgebou[wysig | wysig bron]

Selfs nog voor die gemeente in 1914 van die Gereformeerde kerk Rustenburg afgestig het (vyf jaar voor die NG gemeente Koster), is ’n kerksaal in 1912 vir die Gereformeerdes op Koster opgerig. Sommige van die Gereformeerdes in die Platteland (Witrand, Steenbokfontein,ens) het 'n Kerkgebou wat op 'n gedeelte van die Plaas Waterkloof gebou was ten Noorde van Koster gebruik. Ds. DNG Kotze het om die beurt Nagmaal bedien by die twee kerkgeboue. Die saal was kort voor lank te klein vir die toenemende getal lidmate in Koster; daarom het die kerkraad op 30 Maart 1928 besluit om dit te vergroot. Weens die wêreldwye depressie moes die bouwerk vir ’n paar jaar uitgestel word sodat die verbouing eers op 15 Augustus 1938 kon begin. Die noordelike en suidelike mure is uitgebou tot gewels en met behulp van die argitek Pieter Dykstra, wie se kerkontwerpe almal vir die Gereformeerde kerkverband was, het dié gebou toe ná meer as ’n kwarteeu die eerste keer die voorkoms van ’n kerk gekry. Dit was die geboorte van die sogenaamde wit kerk met sy kappietoring.

Tweede kerkgebou[wysig | wysig bron]

Die gemeente het dié gebou 20 jaar lank met groot seën gebruik, maar in 1958 het die pleisterwerk en messelkalk onnatuurlike tekens van verweer begin toon. Die mure was deurweek en dringende optrede was nodig om die kerk van algehele verval te red.

Onder ene H. van der Bijl as tekenaar en S. Woudstra as boumeester se leiding is ’n siersteenlaag om die bestaande mure gebou. Swak gedeeltes van die bestaande mure is verwyder en deur bakstene vervang. So het die kerkgebou ontstaan waarvan die verbouings R18 300 gekos het en wat die gevolg was van twee keer se veranderings aan die kerksaal van 1912. Tydens die laaste verbouings het die vrouelidmate ’n pyporrel van R6 000 kontant laat installeer.

In 1970 is ’n groot saal aan die suidekant van die kerkgebou opgerig.

Susterkerke[wysig | wysig bron]

Die Nederduitsch Hervormde Kerk se gemeente Koster is op 24 Februarie 1945 gestig, maar het blykbaar omstreeks 2013 geskeur, want in 2012 was die sieletal 407, maar in 2014 net 54. Die kerkgebou het blykbaar tydens dié geleentheid in die slag gebly. Die NG gemeente Koster, wat in 1919 as die tweede Afrikaanse gemeente hier gestig is, het in 2014 140 dooplidmate en 505 belydende lidmate gehad.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kotzé, David Nicolaas Gerhardus, 1915 – 1921
 2. Van Jaarsveld, Hendrik Stephanus, 1922 – 1924
 3. Duvenage, Abraham, 1926 – 1943
 4. Van der Walt, Dirk Jacobus, 1944 – 1947
 5. Hattingh, Christiaan, 1948 – 1951
 6. Rule, Petrus Cornelius, 1953 – 1957
 7. Coetzee, Jan Hendrik, B.A., 1958 – 1960
 8. Van der Merwe, Lodewikus Johannes, 1962 – 1968
 9. Venter, dr. Casper Jan Hendrik, 1968 – 1972
 10. Coetzer, Andries Lodewikus, 1972 – 1976
 11. Van Rooy, dr. Herculaas Frederik, 1977 – 1980
 12. Labuschagne, Frans Jakob, 1980 – 1988
 13. Le Roux, dr. Johann, 1988 – 1995
 14. Hibbert, Simon, 1991 – hede (sendeling)
 15. Cloete, Jacobus Johannes, 1995 – 2013
 16. Booyens, Daniël Jan Andries, 2014 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]