Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Bothaville

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Bothaville
Sluit in  Bothaville
Klassis  Noord-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Ds. Nardus Buys
Belydende lidmate  54
Dooplidmate  14
Adres H.v. Van der Lingen-
en Theronstraat
Bothaville
Geskiedenis
Stigtingsdatum  26 Oktober 1957
Afgestig van  Viljoenskroon
Eerste predikant  Derk Kempff 1957–1963
Die Gereformeerde kerk Bothaville is in 1961 in gebruik geneem.

Die Gereformeerde kerk Bothaville is die gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die Noord-Vrystaatse dorp Bothaville. In 2014 het die gemeente 77 belydende en 23 dooplidmate gehad, vergeleke met 77 en 19 in 2002 en 76 en 63 in 1959.

Agtergrond

[wysig | wysig bron]

Die eerste gesin van die Gereformeerde Kerk wat op die dorp Bothaville gewoon het, was dié van Paul Vorster. Hulle het omstreeks 1920 vanaf Petrusburg, wat al in 1891 ’n Gereformeerde gemeente gekry het, na Bothaville gekom. Deur bemiddeling van hierdie broeder het die kerk 'n erf op die dorp gekry. Ongeveer in dieselfde tyd trek die gesin Ben Malan uit Kroonstad se omgewing die distrik Bothaville binne. Vir 'n hele paar jaar het hierdie gesin met wa en osse na Kroonstad vir kerkgeleenthede gereis. Gedurende 1928 word die eerste samekoms van lidmate van die Gereformeerde Kerk op Viljoenskroon gehou, en onder hierdie vyf lidmate wat toe daar was, was ook die Malans. Die eerste vergadering van die wyksgemeente Viljoenskroon word in Augustus 1932 gehou, en Ben Malan is daar teenwoordig as ouderling van die wyk Bothaville. Die hele distrik Bothaville was destyds die omvang van hierdie wyk. Tog het ouderling Malan dikwels die wyk te perd deurgegaan vir huisbesoek en selfs so ver as Vierfontein lidmate opgesoek.

Beter bediening

[wysig | wysig bron]
Ds. C.E. Malan het in Julie 1933, toe hy nog proponent was, die eerste Gereformeerde erediens op Bothaville waargeneem.

In Julie 1933 is die eerste kerkdiens van die Gereformeerde Kerk op Bothaville gehou, waarby prop. C.E.G. Malan, broer van ouderling Malan, voorgegaan het. Met die afstigting van die gemeente Viljoenskroon in 1940 het oudl. Malan hom nie weer verkiesbaar gestel nie en word A.J. van Zyl tot ouderling vir die wyk gekies. In die laat veertigerjare preek prof. Jooste van die Teologiese Skool op Potchefstroom dikwels in die NG kerk op die dorp met deurreise deur Bothaville. Met die koms van ds. Z.C. Grobler na Parys, verkry Bothaville ook meer gereelde bediening en die kerkraad besluit verder dat twee keer per jaar Nagmaal op Bothaville bedien sal word. In 1951 tel hierdie wyk reeds 40 belydende lidmate en word die bediening ook gereelder. Reeds toe was daar al sprake van afstigting, maar die getal lidmate was nog nie konstant nie. Daarom besluit die kerkraad van Viljoenskroon dat, as die uitbreiding so voortgaan, daar oor 'n jaar afgestig kan word.

Met die verbreking van die kombinasie tussen Parys en Viljoenskroon en as gevolg van die feit dat Viljoenskroon sy eie predikant kry in die persoon van ds. J.H. Boneschans, gaan dit ook beter op Bothaville. Elke maand word daar kerk gehou deur die predikant, vier keer per jaar word Nagmaal daar gevier, en die huisbesoek vind ook meer dikwels plaas. Ná die emeritering van ds. Boneschans in 1955 gaan dit weer agteruit met geen gereelde dienste of huisbesoek nie.

Op aandrang van die kerkraadslede van die wyk Bothaville besluit die kerkraad van Viljoenskroon om dr. Benoni Duvenage van Odendaalsrus te vra om elke kwartaal Nagmaal op Bothaville te kom bedien. Hierdie versoek word goedgunstiglik deur die kerkraad van Odendaalsrus toegestaan en deur hierdie bediening bly sake tog nog aan die gang. Tussen die Nagmaalsgeleenthede word op een Sondag ook nog deur 'n besoekende leraar dienste gehou.

Gemeentestigting

[wysig | wysig bron]
Die Gereformeerde kerk op Bothaville.

Intussen groei die lidmaattal gestadig aan en daar is reeds ses kerkraadslede vir hierdie wyke. Op 'n Kerkraadsvergadering in Julie 1957 vra die kerkraadslede van Bothaville om as selfstandige gemeente van Viljoenskroon af te stig. Dit word toegestaan, terwyl Bothaville in kombinasie met Viljoenskroon sal bly. Die saak van afstigting wat jare tevore al genoem is, word toe eers werklikheid met die stigting op 26 Oktober 1957 van die Gereformeerde kerk Bothaville. Viljoenskroon se predikant sou op 18 Sondae van die jaar eredienste op Bothaville waarneem.

Die gemeente dadelik begin geld insamel vir kerkbou en is besluit op 'n staalkonstruksie-ontwerp met sitplek vir nagenoeg 190 kerkgangers. In 1960 het die kerkraad 'n kwotasie van sowat R4 500 vir die oprigting van die kerkgebou aanvaar. Dié kerk is in 1961 in gebruik geneem. Op die hoeksteen staan: 15 Julie 1961 – Tot eer van God.

Eers in 2001 kon die Gereformeerde kerk Bothaville selfstandig sy eie leraar beroep en op 6 Mei 2006 is die kerksaal in gebruik geneem.

Predikante

[wysig | wysig bron]
 • Carel Frederick Christoffel Coetzee, 1976-1982 (in kombinasie met Viljoenskroon)
 • Wynand Petrus du Plessis, 1986-1992 (in kombinasie met Viljoenskroon)
 • Jules Edgard Franck, 1992-2000 (in kombinasie met Viljoenskroon)
 • Adderus Fenmo Berg, 2001-2011
 • Johannes Lodewikus Lee, 2012 – 2014
 • Nardus Buys, 6 Mei 2023 – hede

Bronne

[wysig | wysig bron]
 • (af) Graphorn, F.F. In: Hoops, rdl. Dr. O.W.A. 1966. Bothaville 1891 – 1966. Vyf-en-sewentig jare van vooruitgang. Bothaville: Stadsraad.
 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.). 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.