Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Naboomspruit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Naboomspruit
Sluit in  Blindefontein
Bokpoort
Bronne
Crecy
Heuningfontein
Middelfontein
Mookgophong
Nylsvlei
Tierkloof
Zwartkloof
Klassis  Waterberg
Huidige predikant(e)  Lou Erasmus
Belydende lidmate  269
Dooplidmate  36
Adres H.v. Sesdestraat en
Vyfdelaan
Mookgophong
Geskiedenis
Stigtingsdatum  16 November 1957
Afgestig van  Potgietersrus
Eerste predikant  J.T.C. Snyman 1958–1961
Die Gereformeerde kerk Naboomspruit.
Ds. J.T.C. Snyman, leraar van 1958 tot 1961.
Ds. Lou van Wyk, leraar van 1962 tot 1966, hier afgeneem in sy laaste jaar aan die PU vir CHO, 1960.

Die Gereformeerde kerk Naboomspruit, met sy middelpunt op Mookgophong in Limpopo, is die vyfde oudste van die agt Suid-Afrikaanse gemeentes in GKSA se Klassis Waterberg, waartoe ook vyf Namibiese gemeentes behoort. Einde 2015 was hier 285 belydende en 49 dooplidmate, die derde meeste in die Klassis.

Stigting[wysig | wysig bron]

Met die afstigting van Potgietersrus van Waterberg (Nylstroom) is by die vasstelling van die gemeentegrense in gedagte gehou dat Naboomspruit asook Vaalwater eendag selfstandige gemeentes kon word. Maar Naboomspruit het 'n wyk van Potgietersrus gebly en Vaalwater 'n wyk van Waterberg, tot in 1957 en 1958, toe Naboomspruit en Vaalwater onderskeidelik as selfstandige gemeentes afgestig het.

In Februarie 1955 het die wyke op Naboomspruit en Rooiwal te groot geword en is ekstra wyke ingedeel. Gedurende 1956 was daar vier ouderlinge en vier diakens vir die wyke Naboomspruit. Nagmaalsdienste is op Naboomspruit gehou in die kerksaal van die plaaslike NG gemeente (gestig 1939). Toe reeds is in beginsel besluit dat Naboomspruit teen 1959 sou afstig en dat kerkraadslede vir die wyke Naboomspruit voortaan op Naboomspruit verkies en bevestig sou word. Van NG gemeente Naboomspruit is die kerksaal vir eredienste en katkisasie teen £35 per kwartaal gehuur.

Op die kerkraadsvergadering op 17 Februarie 1956 het die kerkraad van Potgietersrus besluit om twee erwe, geleë op die hoek van Sesde Straat en Vyfde Laan op Naboomspruit (waar die kerkgebou vandag staan), van die plaaslike Hervormde gemeente (gestig op 29 Mei 1943) aan te koop ten bedrae van £3 315 beloop. Daar is ook besluit dat Potgietersrus by afstigting aan Naboomspruit 'n bruidskat van £32 000 en vier erwe sou skenk. Afstigting sou plaasvind sodra Potgietersrus hierdie bedrag kon skenk. Op 'n kerkraadsvergadering op 10 Mei 1956 het die kerkraad se finansiële kommissie by die kerkraad aanbeveel dat Naboomspruit teen die einde van daardie jaar afstig.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Die eerste behoefte ná die amptelike afstigting op 16 November 1957 was aan 'n eie kerkgebou. Op die kerkraadsvergadering op 15 Mei 1958 is besluit om 'n gemeentevergadering te belê om oorleg te pleeg oor kerkbou. Dis gehou op Saterdag 24 Mei 1958, net ná die voorbereidingsdiens, en 'n boukommissie is benoem. Op 'n gemeentevergadering op Saterdag 14 Junie daardie jaar kon die boukommissie berig dat daar toe al £3 422 vir die boufonds ingesamel is. Die kerkraad het besluit om £31 164 van die bruidskat opsy te sit vir die boufonds en dat nog £31 422 kontant beskikbaar was.

Op 5 Julie 1958 is 'n tender vir £36 250 van Hans van Deventer, ’n lidmaat, vir die bou van 'n kerkgebou ontvang en goedgekeur. Hy het ’n rentevrye lening van £33 000 aan die kerkraad toegestaan. Die argitek was ene Veitch van die firma Smit, Viljoen en Veitch van Potgietersrus. Veitch het aangebied om sonder ekstra koste toesig oor die bouery te hou. So kon die bouwerk begin op twee van die erwe wat Potgietersrus aan die gemeente geskenk het. Ds. J.T.C. Snyman het die hoeksteen van die nuwe kerkgebou Vrydag 21 November 1958, ’n jaar nadat die gemeente gestig is, amptelik gelê en is 'n gemeentefunksie binne-in die kerkgebou gehou. Die kerkgebou is tydens die voorbereidingsdiens op Saterdag 22 November amptelik in gebruik geneem. Ds. Pasch, die konsulent, het die diens gehou. Stoele is vir dié geleentheid by die NG gemeente geleen, aangesien die kerkbanke, wat sitplek bied aan 274 mense, eers op 15 Februarie 1959 aangebring is. Die gemeente het nog nie ’n orrel gehad nie, maar diaken F.J. Venter het hul huisorreltjie aan die kerk geleen. Destyds het die gemeente bestaan uit 199 belydende en 144 dooplidmate.

Later (die presiese datum is nie aangeteken in die kerkraad se notules nie) het die gemeente die traporrel van Buffeldoorns (die geboorteplaas van Danie Schutte) bekom. Dié orreltjie is gebruik tot in Mei 1962 toe die vrouelidmate 'n orrel van die Gereformeerde kerk Primrose, Germiston, gekoop het. Die Schutte-huisorreltjie word uitgestal in die Kerkmuseum in Potchefstroom. In 1967 is die orrel wat van Primrose gekoop is, vervang deur 'n nuwe orrel wat teen R1 190 aangekoop is.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Snyman, Johan Thomas Cornelius, 1958 – 1961
  2. Van Wyk, Lourens Andries Stephanus, 1962 – 1966
  3. Roos, Gerhardus Jacobus van Staden, 1966 – 1975
  4. Van der Walt, Pieter Gert Lodewyk, 1976 – 1990 (aanvaar sy emeritaat)
  5. De Kock, Servaas Daniël, 1991 – 2005
  6. Noëth, Johannes Georg, 2006 – 2009
  7. Erasmus, Lourens Jacobus, 2010 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]