Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Newcastle

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Newcastle
Sluit in  Ballengeich
Ingogo
Kilbarghen
Newcastle
Ngagane
Normandien
Utrecht
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  KwaZulu-Natal
Huidige predikant(e)  M. W. (Thinus) Kruger
Belydende lidmate  134
Dooplidmate  14
Adres Oaklaan 2, Arborpark
Newcastle
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1960
Afgestig van  Vryheid
Eerste predikant  P.C. Kruger (1960–'61)
Ds. P.C. (Blackie) Kruger, leraar in kombinasie met Vryheid van 1960 tot 1961, toe hy in 1954 vierdejaarstudent aan die Teologiese Skool Potchefstroom was.

Die Gereformeerde kerk Newcastle is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die dorp Newcastle in KwaZulu-Natal wat ook omliggende gebiede en onder meer die dorp Utrecht insluit.

Die Gereformeerde kerk Newcastle is in 1960 gestig. Ds. F.J. du Toit Lessing het sy intreepreek op 5 Februarie 1962 gelewer en die gemeente amper vyf jaar bedien. Sy diensperiode is einde 1966 beëindig toe Newcastle in kombinasie met Glencoe (gestig in 1950) tree.

Aanvanklik het die huisgemeente van Newcastle Nagmaal in die Rooikruissaal gevier. Ds. Lessing het per geleentheid vertel die oorblyfsels van die Saterdagaand se partytjies moes eers weggevee word voor Nagmaal bedien kon word. Later het die lidmate in die sysaal van die stadsaal byeengekom. Tydens die erediens moes die prediker dan met die geklap van tennisballe meeding, aangesien die tennisbane reg langsaan die stadsaal was.

Ná onderhandelinge kon die kerkraad ’n kerkerf teen ’n billike prys in die nuwe woonbuurt Arborpark bekom met die ooreenkoms dat die kerkgebou binne 12 maande opgerig sou word. In 1964 het die 35ste Sinodale vergadering danksy die bemiddeling van die Partikuliere Sinode OVS en Natal toestemming verleen dat Newcastle in die kerkverband kon kollekteer vir die aankoop van ’n kerkerf en die oprigting van ’n kerkgebou. Hoewel die bron dit nie so stel nie, kon die gemeente waarskynlik nie voldoen aan die voorwaarde verbonde aan die eerste erf nie. In die naweek van 23 en 24 November 1968 kon die gemeente toe ’n kerk met 120 sitplekke en ’n orrel in gebruik neem.

In die vroeë sewentigerjare het Newcastle se bevolking skep toegeneem vanweë die bou van ’n Iscor-aanleg. Nuwe woonbuurte het vinnig ontstaan en die kerkie het uit sy nate gebars. (Intussen is twee NG gemeentes in 1973 afgestig en nog twee in 1981.) Die Gereformeerde kerkgebou moes vergroot word deur die bestaande gebou as die liturgiese ruimte in te rig en die skip aan te bou.

Tydens die samesmelting van die Klassisse KwaZulu-Natal-Suid en -Noord het die gemeente op 12 Maart 2024 deel geword van die nuwe klassis.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kruger, Philippus Cornelius, 1960–1961 (terwyl hy leraar was van Vryheid)
 2. Lessing, Francois Jacobus Du Toit, 1962–1966 (terwyl hy leraar was van Vryheid)
 3. Aucamp, Lourens Daniël, 1967–1971 (in kombinasie met Glencoe)
 4. Minnaar, Izak Christoffel Johannes, 1971–1974 (moontlik 1977; in kombinasie met Glencoe)
 5. Mulder, Pieter Willem Adriaan, 1974–1977
 6. Prinsloo, Hendrik Petrus, 1977–1984
 7. Krüger, Theron, 1984–2007 (aanvaar sy emeritaat)
 8. Gouws, Pieter Retief, 2009-2012
 9. Le Roux, Marco Herman, 2014 – 2019
 10. Kruger, Marthinus Wessel, 2020 - hede

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]