Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Bethulie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk Bethulie
Sluit in  Gariepdam
Springfontein
Klassis  Suid-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  37
Dooplidmate  1
Adres H.v. Collin- en Joubertstraat
Bethulie
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1864
Afgestig van  Reddersburg
Eerste predikant  S.D. Venter


Die Gereformeerde kerk Bethulie in sy oorspronklike vorm met die torinkie, voor dit in 1958 verwyder is.
Ds. S.D. Venter, 1866-1877.
Bethulie se Gereformeerde kerkgebou, ontwerp deur die argitek Gerard Moerdijk. Die hoeksteen is gelê op 16 Februarie 1924.
Ds. Casper Jan Hendrik Vorster, 1882-1894.
Ds. C.J.H. Vorster se afskeid met sy vertrek na Portugees-Wes-Afrika.
Ds. Willem Postma, 1897-1905.
Ds. J.A. van Rooy, die leraar van 1905 tot 1931. Dié foto is in 1959 geneem toe hy as 90-jarige die oudste emerituspredikant was op die Kerk se eeufees te Rustenburg.
Dr. W.J. van der Merwe en sy gesin, 1942-1945.
Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, 1946-1952.
Dr. J.P. Jooste, Bethulie was van 1931 tot 1942 sy tweede gemeente.
Ds. A.Z. en mev. Magrietha Pelser ('n dogter van prof. S.P. van der Walt) en hul seuntjie Abri, wat in sy vader se voetspoor gevolg en ook predikant geword het, toe hulle die pastoriegesin hier was (1958–'64).
Mev. Breggie en ds. Naas du Plessis, predikantpaar van 1953 tot 1956.

Die Gereformeerde kerk Bethulie is 'n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die Vrystaatse dorp Bethulie.

Stigting[wysig | wysig bron]

Ds. J. Beijer van die Gereformeerde kerk Reddersburg, die oudste Gereformeerde gemeente in die Vrystaat, het die gemeente Bethulie in 1864 van sy gemeente afgestig onder die naam Heidelberg, wat later verander is om verwarring met die gelyknamige dorpe in die Kaapkolonie en Transvaal te voorkom. Hy dien Bethulie daarna as konsulent tot die koms van ds. S.D. Venter in 1866. Hy het die gemeente tot 1877 gedien toe hier 'n ongelukkig verdeeldheid ontstaan wat nog jare lank ná die hereniging omstreeks 1889 diep deur albei kante van die skeiding betreur is. Oor die verdeeldheid het ds. Beijer destyds gemeld "dat (ds. Venter) se gemeente vir 'n groot deel van hom afgewyk het omdat sy eerwaarde ooreenkomstig sy eed en roeping nie die valsheid wat deur ander leraars in ons kerk ingevoer is, wou bewillig nie, maar dit teengestaan het".

In 1882 is ds. C.J.H. Vorster van Fauresmith hierheen beroep en hy dien die gemeente tot hy in 1894 aangewys is om vir twee en 'n half jaar die geestelike belange van die trekboere in Portugees-Wes-Afrika te gaan behartig. Hy is later deur die kerkraad van die Gereformeerde kerk Humpata beroep en kry op sy versoek eervol ontslag van Bethulie.

Prop. Willem Postma, jongste seun van ds. Dirk Postma, die stigter van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, is in sy plek beroep en in 1897 bevestig. Ná ds. Postma se vertrek na die toe twee jaar oue gemeente Bloemfontein in 1905, is hy opgevolg deur ds. J.A. van Rooy. In 1917 het Ons Kerk Album berig: "Die gemeente ly voortdurend deur die gevolge van die trekkersgees."

Die kerktoring afgebreek[wysig | wysig bron]

Die toring van die kerk is nie van die grond af opgebou nie, maar is op die balke van die dak opgerig. Van die begin af was dit nie 'n sukses nie. Oorspronklik is die klok daarin aangebring maar toe die klok vir die eerste keer gelui is, het die dak so getril dat die klok verwyder moes word. Behalwe die weerhaan bo-op was die toring meer as 40 voet hoog vanwaar dit op die balke van die kerk gerus het en soos te begrype is was dit 'n baie swaar gewig wat op die gebou gerus het. 'n Sterk wind het selfs die toring laat beweeg. Die kerk was nog nie eens heeltemal voltooi nie, toe die eerste barste in die mure opgemerk word. Met die jare is daar baie geld bestee aan die herstel van die dak wat gedurig gelek het. Geen poging was egter suksesvol nie. In 1958 is die dienste van mnr. B.A. Spies, 'n boukontrakteur, ingeroep wat deeglik ondersoek ingestel het. Sy bevinding was dat die toring in 'n groot mate verantwoordelik was vir die barste in die mure en die feit dat die dak nie dig gebly het nie. Daarom het die Kerkraad op 13 September 1958 besluit om die toring te laat verwyder. Die kerk sonder sy toring het baie persone gehinder en daarom is in Desember 1960 besluit om 'n Toringfonds te stig sodat geld bymekaargemaak kon word vir die bou van 'n nuwe toring. Aangesien nog aan die saal afbetaal is, het dié fonds stadig gegroei.

Predikante[wysig | wysig bron]

 • Venter, Sarel Daniël, 1866 - 1877
 • Vorster, Casper Jan Hendrik, 1882 - 1894
 • Postma, Willem, 1897 - 1905
 • Van Rooy, Jacobus Albertus, 1905 - 1931
 • Jooste, Joseph Petrus, 1931 - 1942
 • Van der Merwe, Wynand Jacobs, 1942 - 1945
 • Van Jaarsveld, Hendrik Stephanus, 1946 - 1952
 • Du Plessis, Willem Jacobus Ignatius Michael, 1953 - 1956
 • Pelser, Abraham Zacharias, 1958 - 1964
 • Van der Walt, Pieter Gert Lodewyk, 1965 - 1970
 • Laufs, Dirk, 1972 - 1975
 • Coetzee, Carel Nicolaas, 1976 - 1984
 • Fourie, Willem Jacobus, 1985 - 1987
 • Venter, Piet, 1987 - 1990
 • Van Rooy, Henri Charles, 1990 - 1997
 • Viljoen, Werner, 1998 - 2001 (in kombinasie met Philippolis)
 • Van der Walt, Sarel Petrus, 2003 - 2005 (in kombinasie met Philippolis)
 • Malan, Neels, 2015 - 2021 (emeriteer)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.
 • (af) Olivier, ds. P.L., 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
 • (af) Pelzer, A.Z. et al. 1963. Eeufees-gedenkboek van die Gereformeerde kerk Bethulie 1863–1963. Bethulie: Eerwaarde Kerkraad van die Gereformeerde Kerk.