Gereformeerde kerk Glencoe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Glencoe
Sluit in  Dannhauser
Durnacol
Dundee
Hartingspruit
Helpmekaar
Wasbank
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  KwaZulu-Natal-Noord
Huidige predikant(e)  J.E. Frank (laaste)
In kombinasie met  Ladysmith
Belydende lidmate  12
Dooplidmate  2
Adres Kerkstraat 69
Glencoe
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1950
Eerste predikant  Dr. E.J.G. Norval (1951–'53)
Datum ingelyf  2013
Ingelyf by  Ladysmith
Die ou kerkgebou van die Gereformeerde gemeente Glencoe, geskoei op die Voortrekkerkerkie in Pietermaritzburg.
Ds. W.J.J. du Plessis, leraar van 1977 tot 1979, toe hy sterf in die amp.

Die Gereformeerde kerk Glencoe was ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die dorp Glencoe in KwaZulu-Natal.

Die Gereformeerde kerk Glencoe was met sy stigting in 1950 slegs die vierde gemeente van dié kerkverband in die destydse provinsie Natal. Vryheid is in 1897 gestig, hoewel daardie deel van die provinsie toe nog onder Transvaal geval het. In 1922 het Durban aan die beurt gekom en in 1925 Pietermaritzburg. In 1947 is Ladysmith gestig, en drie jaar later Glencoe. Selfs in die eeufeesjaar van die Gereformeerde Kerk (1959) was daar steeds net sewe kerke in Natal, nadat Noord-Durban in 1953 gestig is en Estcourt later in dieselfde jaar. In 1959 het die belydende lidmate van die Gereformeerde Kerk dan ook net 900 getel, vergeleke met die NG Kerk se sowat 25 200 ’n jaar later (geen statistiek was beskikbaar in die Jaarboek van 1959 nie weens die ongesteldheid van die samesteller, ds. J.N. Geldenhuys, nie). Toe reeds het die NG Kerk 39 gemeentes in Natal gehad.

Die dorp Glencoe is aangelê op die Voortrekkerleier Karl Landman se plaas. Reeds in 1948 het in die noorde van Vryheid twee wyke bestaan, met ’n eie wykskerkraad. Voorlopig is eredienste in huise van lidmate en die kerkgebou van die NG gemeente Glencoe gehou. Die eerste Gereformeerde kerkgebou is in 1950 in gebruik geneem. Dis ontwerp volgens die plan van die ou Voortrekkerkerkie in Pietermaritzburg, met ’n groot gewel voor waarteen ’n ingangsportaaltjie gebou is met ’n identiese kleiner gewel. Ds. D.F. Malan het die hoeksteen gelê. In 1972 het die kerkraad beplan vir ’n groter gebou nadat die oue te klein geword het. Toe reeds moes eredienste in die dorp se stadsaal gehou word. Die argitek van die nuwe kerk was T.N. van der Walt. Die gebou is op 28 Augustus 1976 in gebruik geneem nadat die gemeente as eienaarbouer opgetree het. ’n Mooi gebaar was toe susters van die gemeente besluit dat nie een ’n rok vir die inwyding sou koop nie, maar liewer die geld vir die boufonds sou skenk.

Die mooi geskiedenis van die Gereformeerde Kerk op Glencoe het ongelukkig vroeg in die 21ste eeu tot ’n einde gekom toe die lidmaattal drasties afneem. Einde 1997 het Glencoe nog 75 belydende en 29 dooplidmate gehad en einde 2001 onderskeidelik 47 en 19, maar in die laaste jaar van sy bestaan, voor die gemeente in 2013 by Ladysmith ingelyf is, was daar net 12 belydende en twee dooplidmate oor.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Norval, dr. Ernst Jacobus Gustavus 1951–1953 (leraar van Vryheid)
 2. Malan, Daniël Francois, 1953–1955 (leraar van Vryheid)
 3. Kruger, Philippus Cornelius, 1957–1961 (leraar van Vryheid)
 4. Buys, Pieter Christiaan, 1959–1962 (leraar van Ladysmith)
 5. Kruger, dr. Markus Petrus,1963–1966 (leraar van Ladysmith)
 6. Aucamp, Lourens Daniël, 1967–1971 (in kombinasie met Newcastle)
 7. Minnaar, Izak Christoffel Johannes, 1971–1977 (in kombinasie met Newcastle)
 8. Du Plessis, Willem Johannes Jacobus, 1977 – 28 Desember 1979 (oorlede in die amp)
 9. Snyman, Sarel Daniël, 1980–1983
 10. Heystek, dr. Pieter Hendrik,1983–1985
 11. Vermeulen, Hendrik Johannes, 1986–1989
 12. Prinsloo, Hendrik Johannes, 1989–2001
 13. Du Plessis, Alwyn Nicolaas, 2001–2007 (in kombinasie met Ladysmith)
 14. Franck, Jules Edgard, 2010 – hede (in kombinasie met Ladysmith)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]