Gereformeerde kerk Wapadrant

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Wapadrant
Sluit in  Faerie Glen-uitbreidings
Garsfontein
Mooikloof
Wapadrand
Woodhill
Verskeie hoewes
Klassis  Oostelike Pretoria
Huidige predikant(e)  Jaco Kruger
Peet Vermeulen
Rassie Smit
Petrus Grové (sendeling)
Belydende lidmate  1 632
Dooplidmate  479
Adres Sunriseweg
Hoewe 3
Olympia
Geskiedenis
Stigtingsdatum  28 Mei 1983
Eerste predikant  J.J. de Jager (1984–1987)

Die Gereformeerde kerk Wapadrant is tans (2016) die grootste gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Einde 2014 het die gemeente 1 689 belydende en 534 dooplidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 1 250 en 418 einde 2001. Dit was een van net vier Gereformeerde kerke met meer as duisend belydende lidmate. Die gemeentegrense omsluit voorstede soos Faerie Glen se uitbreidings, Garsfontein, Mooikloof, Wapadrand en Woodhill.

André Hattingh trou op 19 September 1953 met Myra Louw, dogter van Ben Louw, wat geboer het in die omgewing van Klerksdorp en Coligny in Wes-Transvaal. André se tweelingbroer was Marius. Issie Hattingh, weduwee van Marius, was in 2018 al oorlewende van die tweeling en hul vroue, nadat André, Marius en Myra al drie in die voorafgaande vyf jaar oorlede is. Sy was toe lidmaat van die Gereformeerde Kerk Wapadrand. André en Myra het mekaar op Bossies ontmoet, waar Ben by die graansilo’s gewerk het. Marius is op 31 Julie 1954 getroud met Isabella Engelbrecht van Rustenburg se wêreld.

Wapadrant is in 1983 gestig. Die kerkraad het heel gou besluit om ’n eie kerkgebou op te rig, wat moontlik was danksy ’n bruidskat, milde bydraes en enkele eiendomstransaksies. In die beplanning is besluit die kerkgebou moes ’n plek wees van samekoms, aanbidding, lofprysing en deling; daarom moes die kerk iets van die gemeente se karakter weerspieël.

Die gemeente het ’n perseel van 4,4 hektaar aangekoop wat ’n lidmaat, P. van der Zee, teen ’n billike prys bekom het. Die statige woonhuis op die perseel in Sunriseweg, Olympus, is behou as kantoor en vergaderplek, ’n Aangeboude woonstel dien as administratiewe kantore. Die kerkgebou is ontwerp deur die argitek Jan Meijer, ’n lidmaat van die gemeente.

In Januarie 2016 het Wapadrant die volgende verklaring uitgereik na aanleiding van die besluit van die Algemene Sinode om nie vroue in die amp van ouderling of predikant toe te laat nie: "Die Gereformeerde Kerk Wapadrant het met hartseer kennis geneem van die besluit van die Januarie 2016 Buitengewone Sinode van die GKSA rakende vroue in die ampte van ouderling en predikant. Die saak van vroue as leiers in die gemeente, en dan in die besonder in die ampte van diaken, ouderling en predikant, is vir Wapadrant ’n gewetensaak voor die Here, soos vanuit ons verstaan uit die Heilige Skrif deur Jesus Christus en is ons dus oortuig dat vroue in al die besondere ampte mag dien. Daarom het die kerkraad van Wapadrant besluit om by sy besluit van 2006 te hou om persone, ongeag geslag, in al drie die ampte te mag bevestig. Wapadrant is steeds oortuig dat die Here mense roep volgens gawes en daarom mag ons steeds mans en vroue, volgens gawes, bevestig as diaken, ouderling en predikant. Ons pleidooi is dat die kerkverband, Wapadrant en gemeentes met dieselfde oortuiging in liefde sal aanvaar en saam die koninkryk van regverdigheid, vrede en vreugde (Romeine 14:17) sal dien. Verder vertrou ons die gemeente se toekoms aan die Here toe."

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. De Jager, Johannes Jacobus, 1984 – 1987
 2. Heystek, dr. Nicolaas Philippus, 1987 – 2005 (aanvaar sy emeritaat)
 3. Kruger, Michael Andries Frans, 1989 – 1991 (in kombinasie met Verwoerdburg-Noord); 1991 – 1999 (net Wapadrant)
 4. Van der Walt, dr. Tjaart, 1996 – 2002 (aanvaar sy emeritaat)
 5. Van Blerk, Jan Abraham Theron, 2000 – 2002 (waarna Presbyterian Church of America, Tennessee)
 6. Kruger, dr. Jacobus Petrus, 2002 – hede
 7. Leuschner, dr. Frederick Wilhelm, 2003 – 2018 (Bedank uit die GKSA)
 8. Vermeulen, dr. Petrus Johannes, 2005 – hede
 9. Grové, Petrus Johannes, 2010 – hede (as sendeling)
 10. Smit, dr. Erasmus Johannes, 2013 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]