Gereformeerde kerk Vleuels

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Dr. Joseph Petrus Jooste, die leraar van 1942 tot 1946.
Ds. Johannes Lodewikus Vorster, die leraar van 1953 tot 1958.
Die kerkraad en besoekende predikante tydens die ingebruikneming van die kerkgebou op 28 Februarie 1948.
Dr. en mev. J.J. van der Walt, die leraarspaar van 1958 tot 1966.
Ds. Wouter en mev. Ester de Vos., die predikantspaar van 1966 tot 1969.
Ds. Frans van der Walt, die leraar van 1970 tot 1977, toe hy in 1965 aangewys is as voorsitter van die PU vir CHO se studenteraad.

Die Gereformeerde kerk Vleuels is sedert 2013, hoewel dit eers in 1942 gestig is, die oudste gemeente van die GKSA in die Vrystaat se hoofstad, Bloemfontein, nadat die Gereformeerde kerk Bloemfontein in 2013 ontbind het. Ook die derde oudste gemeente in die Rosestad, Bloemfontein-Oos, het weens veranderende vestigingspatrone van Gereformeerdes ontbind, en wel in 2007.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die gemeente wat sedert 2003 as Vleuels bekendstaan, het in 1942 van die Gereformeerde kerk Bloemfontein afgestig as die Gereformeerde kerk Bloemfontein-Wes. Aanvanklik het die nuwe gemeente sy eredienste GK Bloemfontein se kerk gehou. In 1949 kon Bloemfontein-Wes tot kerkbou oorgaan op 'n perseel op die hoek van Tweedelaan en Henrystraat, Westdene, besonder na aan GK Bloemfontein se kerk op die hoek van Zastron- en Wes-Burgerstraat. Die argitek was vermoedelik Hendrik Vermooten. Namate Westdene ál meer 'n sakebuurt geword het, het die naglewe en gepaardgaande misdaad toegeneem. In April 1999 is die kerk gevandaliseer toe die preekstoel aan die brand gesteek en die hoeksteen beskadig is. Later in daardie jaar is die kerkperseel aan die Georgiu-trust verkoop (wat later ook GK Bloemfontein se kerk sou koop en afbreek). Bloemfontein-Wes se kerk is in 2001 gesloop om plek te maak vir Nedbank se streekshoofkantoor.

Die gemeente se motivering om die ou kerk te verkoop was tweërlei: Enersyds het die instandhoudingskoste van die gebou hoog geraak; andersyds het min lidmate in die gebied naby die kerkgebou oorgebly namate die gemeente se grense algaande weswaarts geskuif het van Westdene na Brandwag en in die rigting van Universitas tot eindelik Langenhovenpark. In Westdene met sy veranderende demografie en veranderende karakter het bitter min lidmate oorgebly. Daarom het die kerkraad die besluit geneem om die kerkgebou agter die lidmate aan te verskuif na Langenhovenpark.

Nuwe kerksentrum[wysig | wysig bron]

As tussentydse reëling is die gemeente se eredienste in die St. Michealskool in Brandwag se skoolsaal gehou en daarna in dieselfde skool se kapel. In dié tyd (2003) is besluit om die gemeente se naam te verander na Vleuels om saam te val met die veranderende omstandighede en verskuiwing van die kerkgebou, hoewel die gemeentegrense steeds die weste van Bloemfontein beslaan het. Destyds het die gemeente 209 belydende en 44 dooplidmate gehad, vergeleke met 125 en 19 einde 2014, maar 522 en 122 in 1993. Bouwerk het toe begin aan die nuwe kerkgebou op die gemeente se erf in die westelike woonbuurt Langenhovenpark, waar reeds in 1984 ’n gemeente van die NG Kerk gestig is, NG gemeente Langenhovenpark, wat einde 2014 1 686 belydende en 507 dooplidmate gehad het.

Uit die staanspoor was die doel om ’n gebou op te rig wat vir die hele gemeenskap tot nut kon wees; daarom is dit nie ’n konvensionele kerkgebou nie, maar het die argitek Nico le Roux dit ontwerp as ’n gemeente- of eintlik gemeenskapsentrum wat die hele week lank gebruik kan word. Dit kan dis benut word vir kursusse, seminare, opleiding, vergaderings, geleenthede, troues, ens. Die eerste fase het bestaan uit die hoofgebou (met die meerdoelige saal waarin eredienste gebou word) en die administrasieblok. In Maart 2002 is die gemeentesentrum plegtig betrek nadat die orrel uit die ou gebou, wat intussen geberg is, opnuut geïnstalleer is.

Enkele jare later is begin met die tweede fase wat bestaan uit ’n kantoorblok met vyf kantore, ’n ontvangsgedeelte, wagkamer en kombuisie. Hierdie fase is in 2006 voltooi en is aan terapeute, sielkundiges en beraders verhuur. Dié praktyk heet Genesalem na aanleiding van "genesing" en "Jerusalem" en is op 1 September 2006 amptelik in gebruik geneem.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Jooste, dr. Joseph Petrus, 1942 – 1946
 2. Van der Walt, Louis Stefanus, 1946 – 1952
 3. Vorster, Johannes Lodewikus, 1953 – 1958
 4. Van der Walt, dr. Jan Jacobus, 1958 – 1966
 5. De Vos, Wouter, 1966 – 1969
 6. Van der Walt, dr. Francois, 1970 – 1977
 7. Venter, dr. Andries Gerhardus Schutte, 1978 – 1987
 8. Fourie, Willem Jacobus, 1987 – 2000
 9. Fleischmann, Johan Petrus, 1990 – 2008
 10. Van der Walt, Johannes Gideon Lessing, 2008 – 2009
 11. Labuscagne, dr. Gert Christoffel Petrus, 2009 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]