Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Laeveld

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk
Laeveld
Sluit in  Giyani
Haenertsburg
Letsitele
Modjadjiskloof
Trichardtsdal
Tzaneen
Klassis  Limpopo
Huidige predikant(e)  Edmund de Beer
Belydende lidmate  321
Dooplidmate  82
Adres H.v. Claude Wheatleystraat
en Wattellaan
Tzaneen
Geskiedenis
Stigtingsdatum  31 Mei 1930
Afgestig van  Pietersburg
Eerste predikant  P.J. de Klerk 1930–1941
Ds. G.H.J. Kruger, leraar van 1951 tot 1958.
Ds. Pieter du Plessis, leraar van 1959 tot 1964, en sy vrou, Nannie.
Dr. C.J.H. Venter toe hy vierdejaarstudent aan die Teologiese Skool Potchefstroom was. Hy was predikant hier van 1965 tot 1968.
Ds. Johan Wilhelm Jansen van Ryssen, leraar van 1968 tot 1977, sy laaste gemeente.

Die Gereformeerde kerk Laeveld is die vierde oudste en die grootste van die Suid-Afrikaanse gemeentes in die GKSA se Klassis Limpopo, wat ook enkele gemeentes in die buurland Zimbabwe insluit. Einde 2015 het Laeveld 365 belydende en 97 dooplidmate gehad. Buiten die hoofdorp, Tzaneen, sluit die gemeentegrense ook Giyani, Haenertsburg, Letsitele, Modjadjiskloof (Duiwelskloof) en Trichardtsdal in.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Al is die gemeente eers in 1930 gestig, is reeds op 6 Augustus 1921 ’n wyksvergadering gehou. Die gemeente het geen vaste kerkplek gehad nie en van 1921 tot 1923 is dienste op Doornhoek, Moederfontein en Duiwelskloof gehou. In November 1924 het die wyke elke ’n eie Nagmaalservies gekry en in Januarie 1925 ’n doopbak.

Op Duiwelskloof het ene Koos Labuschagne grond geskenk aan al drie Afrikaanse Kerke; buiten die Gereformeerde dus ook aan die Nederduitse Gereformeerde en die Hervormde. Om die een of ander rede het die morg grond wat hy geskenk het uit die Gereformeerde Kerk se hande geraak en eers ná onderhandeling met die NG Kerk is dit teruggekry. Ook is grond op Tzaneen bekom.

Eerste kerkgebou[wysig | wysig bron]

Op 31 Mei 1930 het die wyke in dié omgewing van die Gereformeerde kerk Pietersburg as die Gereformeerde kerk Laeveld afgestig. ’n Kontrak is met ene Kurtzahn gesluit en ’n kerkgebou is opgerig wat op 6 September 1931 ingewy is. In 1933 het die gemeente ’n harmonium aangekoop.

Kort voor lank het die gebou te klein geword en moes eredienste in die Boeresaal gehou word, waarheen elke kerkganger sy eie stoel moes bring. Mettertyd het die swaartepunt van die gemeente na die dorp Tzaneen verskuif, maar ook daar het die kerkgebou (waaroor die beskikbare bron nie besonderhede verskaf nie) spoedig te klein geraak.

Tweede kerkgebou[wysig | wysig bron]

In 1956 het die kerkraad Pieter Dykstra, 'n argitek wie se kerkontwerpe almal vir die Gereformeerde kerkverband was, aangestel as argitek vir die nuwe kerk. Die bouplanne is presies dieselfde as dié van die Gereformeerde kerk Vanderbijlpark. Ds. G.H.J. Kruger het die hoeksteen op 1 September 1956 gelê en ’n jaar later is dié gebou in gebruik geneem. Die bouers was die firma Visser en Sinia. Die vennote was Ben Visser en Ymke Sinia, albei immigrante uit Nederland wat in 1953 in Tzaneen aangekom het, en lidmate van die gemeente geword het. Sinia was ook jare lank orrelis in die gemeente.

’n Besonderse kenmerk van dié kerkgebou in die Neo-Bisantynse boustyl met sy kenmerke rooibruin siersteenafwerking, is die kruis op die hoë toring, pleks van ’n weerhaan. Die gebou kan 350 kerkgangers huisves en die drie galerye sorg dat niemand daarin ver van die preekstoel hoef te sit nie. Die banke, preekstoel en panele agter die kansel is van kiaathout vervaardig. Die orrelpype is bo die preekstoel aangebring.

In 1980 kon die gemeente ’n doelmatige saal en kombuis langs die kerkgebou oprig. ’n Plaaslike argitek, R. Gilliland, het daarin geslaag om die nuwe gebou goed by die bestaande te laat inskakel.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kruger, Gerrit Hendrik Jacobus, 1951 – 1958
 2. Aucamp, Johannes Louis, 1959 – 28 Mei 1966 (sendeling; oorlede in die amp)
 3. Du Plessis, Pieter, 1959 – 1964
 4. Venter, dr. Casper Jan Hendrik, 1965 – 1968
 5. Boshoff, Hendrik Jan, 1967 – 1975 (sendeling in kombinasie)
 6. Van Ryssen, dr. Johan Wilhelm Jansen, 1968 – 1977 (aanvaar sy emeritaat)
 7. Aucamp, Casperus, 1978 – 1984
 8. Dreyer, Thomas Frederik, 1983 – 1987
 9. Viljoen, dr. Ernst Moller, 1985 – 1990
 10. Muswubi, Takalani Aaron, 1993 – 1998 (in kombinasie met De Hoop)
 11. De Beer, dr. Edmund Johannes, 1989 – hede
 12. Botha, Johannes, 1992 – 2011 (aanvaar sy emeritaat)

Bronne[wysig | wysig bron]