Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord, in gebruik geneem op 21 Maart 1953, huisves sedert 1994 die saamgesmelte gemeente Rustenburg-Noordoos.
Ds. M.W. van der Walt, leraar van 1950 tot 1953 in kombinasie met Elandskraal.
Ds. M.J. Booyens, leraar van 1958 tot 1964.
Ds. Niko Vorster, predikant van 1980 tot 1984.

Die Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord was die tweede van die vier Afrikaanse gemeentes van die GKSA wat tussen 1859 en 1975 in Rustenburg, Noordwes, gestig is.

Die gemeente is gestig op 30 Oktober 1949, 90 jaar ná die Gereformeerde kerk Rustenburg, die eerste in die hele kerkverband. Die standplaas waar ds. Dirk Postma die Gereformeerde Kerk gestig het, het ná afstigting binne Rustenburg-Noord se gemeentegrense geval. Aan die begin het moeder en dogter dieselfde kerkgebou gebruik omdat die Noord-gemeente geldelik nog swak was en dus nie dadelik aan kerkbou kon dink nie. Ook ’n pastorie moes eers wag sodat die eerste predikantspaar op die dorp moes loseer.

Die dorpsraad het ’n stuk grond geskenk waarop ’n kerk gebou kon word. Die argitek J.M. van der Westhuizen het die plan geteken en die kerkraad het as eienaarbouer opgetree met diaken T.J. Coetzee as voorman. Die hoeksteen is op 30 Augustus 1952 onthul tydens welke geleentheid prof. S. du Toit die feesrede gelewer het. Om die een of ander rede is die toring nie volgens plan voltooi nie, maar ’n ander spits aangebring wat dit stomp laat lyk. Hierdie gebou is op 21 Maart 1953 in gebruik geneem en die saal in 1971 nadat ds. G.L. Kruger die hoeksteen vroeër gelê het.

Die Gereformeerde kerk Rustenburg-Oos, wat in 1975 van die Noord-gemeente afgestig het, het vroeg in die negentigerjare begin swaarkry omdat lidmate weggetrek het uit sy gebied en elders op die dorp gaan woon het. So het sowel Oos as Noord in 1993 ontbind en saam die Gereformeerde kerk Rustenburg-Noordoos gevorm.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Marthinus Wessel, 1950 – 1953 (in kombinasie met Elandskraal)
  2. Helberg, dr. Jacob Lewis, 1954 – 1958 (in kombinasie met Elandskraal)
  3. Booyens, Matthys Jacobus, 1958 – 1964
  4. Botha, Gabriël Nicolaas Venter, 1965 – 1968
  5. Kruger, Gert Lodewikus, 1968 – 1980
  6. Vorster, Nikolaas, 1980 – 1984
  7. Haasbroek, Stephanus Martinus, 1985 – 1993 (waarna Rustenburg-Noordoos tot 1995)

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]