Gereformeerde kerk Hendrina

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Hendrina
Sluit in  Hendrina
Komati-kragsentrale
Pullenshope
Rietkuil
Klassis  Lydenburg
Huidige predikant(e)  Cobus Rossouw
In kombinasie met  Carolina
Belydende lidmate  102
Dooplidmate  18
Adres H.v. Joubert- en
Viljoenstraat
Hendrina
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1974
Afgestig van  Middelburg
Eerste predikant  G.P. Scheepers 1948–1952
Die Gereformeerde kerk Hendrina is op 30 Oktober 1976 in gebruik geneem.
Ds. Andries Klopper, sy vrou, Elsie, en hul drie kinders. Hy was predikant van hierdie gemeente van 1975 tot 1981.

Die Gereformeerde kerk Odendaalsrus is die derde jongste van die 16 gemeentes in die GKSA se Klassis Lydenburg. Einde 2015 was hier 109 belydende en 21 dooplidmate vergeleke met 120 en 53 einde 2001, maar die afname in die kindertal is ’n verskynsel in al die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika. Buiten die hoofdorp, Hendrina, Mpumalanga, sluit die gemeentegrense ook die Komati-kragsentrale, Pullenshope en Rietkuil in.

Die dorp Hendrina en die kragsentrales Komati, Arnot en Pullenshope was almal wyke van die Gereformeerde Kerk Middelburg, Tvl. ln 1973 is D.P. du Plessis en S.J. van Vuuren verkies tot onderskeidelik ouderling en diaken van die Middelburgse kerkraad. Op 'n vergadering met Middelburg se eiendomskommissie is die wenslikheid van afstigting ernstig deur dié twee kerkraadslede voorgehou, maar die kerkraad het die vermoë van die voorgestelde gemeente bevraagteken om selfstandig te bestaan en 'n predikant te onderhou. Ná 'n kort maar hewige debat is besluit dat die dorp Hendrina en die Komati-kragsentrale mag afstig. Middelburg het 'n bruidskat van R1 500 bewillig.

Die nuwe gemeente het van 'n skenker 'n hele blok vir 'n kerkterrein ontvang, asook 'n erf vir 'n pastorie. 'n Soortgelyke skenking is gedoen aan die Hervormde en NG Kerk (die NG gemeente Hendrina is reeds in 1916 gestig en die Hervormde gemeente Hendrina op 27 Augustus 1937). Die eerste diens van die nuwe gemeente is in die laerskoolsaal gehou. Dit blyk toe met hierdie byeenkoms dat daar baie meer lidmate is as wat verwag was. Die saal was stampvol. Die eerste leesdiens is waargeneem deur oudl. D.P. du Plessis, met Hettie Harmse wat op die skoolklavier die sang begelei het. Groot geesrif het onder die lidmate geheers.

Die eerste kerkraadsvergadering is op 23 November 1974 gehou. Op 5 November 1975 is die beginsel goedgekeur om te begin met die bou van 'n kerk, en 'n lening van R30 000 is goedgekeur. Groot geldinsamelingsprojekte het gevolg en baie bydraes (ook van ander kerkverbande op Hendrina) is ontvang. Op 23 Junie 1976 is die A-lyn-konstruksie reeds opgerig en afbetaal. Die bouwerk aan die mure het op 5 Julie 1976 begin. Die Gereformeerde kerk Nelspruit het 'n elektroniese orrel aan Hendrina geskenk. 'n Vorige besluit van die gemeente dat los plastiekstoele vir die kerk aangekoop sou word, is herroep en houtbanke is bekom teen R5 899. ln Oktober 1976 is die bouwerk feitlik afgehandel met 'n totale koste van amper R33 000. Die lidmate se bydrae in die oprigting van die gebou het groot besparing verseker. Op 30 Oktober 1976 is die kerk feestelike in gebruik geneem.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Klopper, Andries Hendrik, 1975 – 1981
  2. Ligthelm, Johan, 1981 – 1993 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Van der Walt, Hendrik Willem, 1994 – 1995
  4. Nel, Pieter Andreas, 1996 – 2001
  5. Booyens, Daniël Jan Andries, 2001 – 2006 (in kombinasie met Carolina)
  6. Venter, Maarten Petrus Albertus, 2006 – 2008 (in kombinasie met Carolina)
  7. Jansen van Vuuren, Riaan, 2009 – 2018 (in kombinasie met Carolina )
  8. Cobus Rossouw 2019 – hede (in kombinasie met Carolina )

Bronne[wysig | wysig bron]