Gereformeerde kerk Brandfort

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Brandfort
Sluit in  Brandfort
Verkeerdevlei
Klassis  Suid-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  14
Dooplidmate  0
Adres H.v. Zylene- en
Kightleystraat
Brandfort
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Mei 1972
Eerste predikant  H.A. van Dalsen
1972–1973
Die Gereformeerde kerk Brandfort.
Ds.Hendrik-Jan Boshoff, leraar van 1975 tot 1985 (toe hy sy emeritaat aanvaar) in kombinasie met Theunissen.
Dr. Hubrecht van Dalsen, leraar van 1972 tot 1973 in kombinasie met Bloemfontein-Noord.
Die kerkie se hoeksteen.
Die kerkie, begin 2018.

Die Gereformeerde kerk Brandfort is ’n buitengewoon klein gemeente van die GKSA op die dorp Brandfort, noordnoordoos van Bloemfontein, maar dit sluit ook Verkeerdevlei in. Brandfort het einde 1997 33 belydende en drie dooplidmate gehad. Einde 2001 hê dit afgeneem tot 26 en een, en einde 2014 tot 12 en nul, wat tot einde 2016 konstant gebly het.

Die dorp en distrik Brandfort was tot 1951 ’n enkele wyk van die Gereformeerde kerk Bloemfontein. Destyds het die Bloemfonteinse Metodistegemeente hul kerkgebou op Brandfort aan die Gereformeerdes beskikbaar gestel met dien verstande dat die Gereformeerdes die gebou in stand sou hou. Aanvanklik is een erediens per maand gehou.

Mettertyd het die lidmate toegeneem en so het die gedagte van kerkbou posgevat. In Julie 1958 het bouwerk aan die kerksaal begin waarvan ds. P.J. Coetzee die hoeksteen op 13 Desember daardie jaar gelê het. Op die hoeksteen word die bourekenaar aangedui as W.H. Malan en die bouaannemer as W. van Rooy en Seuns. Dis nie bekend of dit die bouaannemers is wat bankrot gespeel het tydens die bouwerk nie.

In 1963 is die gemeentegrense in die Vrystaatse hoofstad verander en het Brandfort deel geword van die Gereformeerde kerk Bloemfontein-Noord (gestig in 1961). Tog was daar steeds by die Gereformeerdes van Brandfort die drang na selfstandigheid en toe reeds het die ampsdraers in die vier Brandfortse wyke hul eie sake behartig en dat verslag gedoen.

Eindelik, in Mei 1972, is ’n eie gemeente gestig met 64 belydende en 36 dooplidmate. Die nuwe gemeente het as bruidskat die eiendom van die moedergemeente op Brandfort ontvang.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van Dalsen, dr. Hubrecht Anthonie, 1972 – 1973 (in kombinasie met Bloemfontein-Noord)
  2. Boshoff, Hendrik Jan, 1975 – 1985 (in kombinasie met Theunissen; aanvaar sy emeritaat)
  3. Lourens, dr. Pieter Kruger, 2008 – 2013 (in kombinasie met Bloemfontein; aanvaar sy emeritaat)

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]