Gereformeerde kerk Delportshoop

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Delportshoop
Klassis  Griekwaland-Wes
Huidige predikant(e)  P. Cilliers (laaste)
Belydende lidmate  18 (2014)
Dooplidmate  4 (2014)
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Desember 1960
Afgestig van  Pretoria-Noord
Eerste predikant  W.J.I.M. du Plessis
(1962–'65)
Datum ontbind  2015
Die ingebruikneming van die kerkgebou op 8 Junie 1918. Dit is ook die dag waarop die Gereformeerde kerk Matlabas gestig is.
Ds. Jan Hendrik Kruger, leraar van die Gereformeerde kerk Postmasburg van 1911 tot 1952. Hy het tussen 1914 en 1949 meer as die helfte van die gemeentes in die huidige (2016) Klassis Griekwaland-Wes gestig, waarvan Delportshoop die eerste was.

Die Gereformeerde kerk Delportshoop was ’n gemeente van die GKSA op die Noord-Kaapse dorp Delportshoop, maar dit het ook die dorpe Barkly-Wes, Koopmansfontein en Ulco ingesluit. Die lidmaattal het tussen 1997 en 2014 skerp afgeneem van 48 belydende en 24 dooplidmate tot onderskeidelik 18 en vier. In die loop van 2015 het die gemeente dan ook ontbind, waarna die omgewing deel geword het van die Gereformeerde kerk Postmasburg. Einde 2011 het die belydende lidmate nog 32 getel en die dooplidmate vyf.

Tjaart Steyn het die boumateriaal van die Gereformeerde kerk Holpan, gestig in 1895 en ontbind in 1905, daarvandaan na Delportshoop gebring om ’n vaste kerkgebou hier op te rig. Dit is dan ook die oudste Afrikaanse kerkgebou op Delportshoop. Die gemeente het die gebou se vyftigjarige bestaan op 24 Augustus 1947 gevier, maar die gemeente self is eers in 1914 gestig.

Die huidige kerkgebou is in 1918 ingewy. In Mei 1937 is elektriese ligte in die kerk aangebring en op 27 November daardie jaar het ’n gemeentevergadering besluit om voortaan die Afrikaanse Psalms in die kerk te sing.

Ds. Ferdinand Postma het die gemeente op 17 Augustus 1935 besoek om studente vir die PU vir CHO te werf. ’n Bejaarde lidmaat wou by die professor weet of hulle die kinders aan die universiteit leer dat die aarde rond is en draai. Postma het geantwoord die broeder kan sy kind met ’n geruste hart na Potchefstroom stuur; hulle sal hom nie verkeerde dinge leer nie.

Lidmaattal[wysig | wysig bron]

1997 2001 2011 2014
Dooplidmate 24 27 5 4
Belydende lidmate 48 49 32 18
Sieletal 72 76 37 22

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Venter, Herman Johannes Petrus, 1976 – 1982 (in kombinasie met Daniëlskuil)
 2. Du Plessis, dr. Wynand Petrus, 1982 – 1986 (in kombinasie met Daniëlskuil)
 3. Bogaards, dr. Arie Hendrik, 1986 – 2004 (in kombinasie met Daniëlskuil)
 4. De Bruyn, Paul Jacobus, 2005 – 2007 (in kombinasie met Daniëlskuil)
 5. Cilliers, Pierre, 2007 – 2015 (in kombinasie met Daniëlskuil)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]