Gereformeerde kerk Walvisbaai

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die Gereformeerde kerk Walvisbaai.
Ds. Martiens van der Walt was van 1955 tot '58 Walvisbaai/Usakos se eerste Gereformeerde predikant (in kombinasie met Otjiwarongo en Grootfontein.)
Louise Vogel saam met haar kinders, Jolandi en Pieter, tydens die ingebruikneming van die kerk se saal op Walvisbaai, 14 November 2016. Die saal is na haar man, ds. Landman Vogel, genoem wat in 2013 in die amp oorlede is. Terselfdertyd het die gemeente sy 60-jarige bestaan gevier.
Ds. Tjaart Kruger, leraar van 1975 tot 1982. Hy is in 2000 oorlede en sy vrou, Hannatjie (née Venter), in 2016. Hul dogter Ceresta Delport is getroud met een van die ouderlinge van ds. Kruger se volgende en laaste gemeente, Pongola, en dié egpaar se oudste dogter is getroud met 'n Dopperpredikant, ds. Marco le Roux.
Ds. Fanus Heystek, leraar van 1969 tot 1974.
Dr. Deon Lartz, leraar van 1986 tot 1994.
Ds. H.W. Schutte, leraar van 1995 tot 2001.
Ds. Landman Vogel, leraar van 2002 tot 22 Julie 2013 (van 2006 tot 2013 in kombinasie met Hentiesbaai). Hy is oorlede in die amp).
Ds. Cobus-Brahm Robinson, 2014 tot 2017, in kombinasie met Hentiesbaai.
Dr. Heinrich Zwemstra spreek die seën uit oor sy nuwe gemeente op die dag van sy bevestiging, 3 Desember 2017.

Die Gereformeerde kerk Walvisbaai is ’n Gereformeerde gemeente op die Namibiese dorp Walvisbaai, maar dit sluit ook die nabygeleë Swakopmund in. Die Gereformeerde kerk Hentiesbaai het in 2006 van Walvisbaai afgestig, maar Walvisbaai se leraar is ook vir Hentiesbaai verantwoordelik. Walvisbaai se sieletal was in 2015 267, min of meer gelykop verdeel tussen Walvisbaai en Swakopmund. Eredienste word elke Sondag op albei dorpe gehou.

Walvisbaai was eers ’n wyk van die Gereformeerde kerk Usakos, wat in 1953 afgestig het, waarskynlik van Windhoek. Tot 1955 is dienste op Walvisbaai in die Vrymesselaarslosie gehou en daarna in die Hofsaal, in lidmate se huis en in die Hoogenhout-skoolsaal. Die wyk het twee erwe van die munisipaliteit verkry teen £1 stuks. ’n Boufonds is gestig uit kerkgeld wat van die kerkraad van Usakos afkomstig was. Op 27 Oktober 1956 het Walvisbaai, saam met Swakopmund en Hentiesbaai, as selfstandige gemeente afgestig, met die gevolg dat so min lidmate in die gemeente Usakos oorgebly het, dit moes vier jaar later ontbind.

In 1960 het die jong gemeente Jac H. van Zanten as argitek aangestel en J. Eisenberg as bouaannemer. In 1961 is ’n derde van die kerkgebou voltooi. Ses banke en ’n Nagmaaltafel is gemaak en 40 stoele is aangekoop. Ná geldinsameling en ’n skenking van ene ds. Bos van Nederland, is die gebou in 1970 volgens die oorspronklike plan van die argitek voltooi. Ds. Bos het ook die kanselkleed geskenk.

Die predikant van Walvisbaai is, benewens die hoofdorp en Swakopmund, ook vir lidmate van die Gereformeerde kerk Hentiesbaai verantwoordelik.

Op 8 November 2009 het die sowat honderd Gereformeerdes op Swakopmund ’n unieke kerkgebou in gebruik geneem. Die Sola Gratia-kerk is bo-op ’n plat vleuel van die plaaslike NG kerk gebou nadat die Gereformeerdes vantevore hul eredienste ná die NG lidmate se verrigtinge in dieselfde kerk moes hou.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Marthinus Wessel, 1955–1958 (in kombinasie met Grootfontein, Usakos en Otjiwarongo)
  2. Van Dalsen, dr. Hubrecht Anthonie, 1961–1964 (in kombinasie met Outjo en Outjo-Wes)
  3. Heystek, Andries Stefanus, 1969–1974
  4. Kruger, Tjaart Jan Jacobus, 1975–1982
  5. De Villiers, Izak Jacobus Johannes, 1983 – 1986
  6. Lartz, dr. Deon, 1986–1994
  7. Schutte, Hendrik Willem, 1995–2001
  8. Vogel, Landman Van der Merwe, 2002–2006; 2006 – 22 Julie 2013 (in kombinasie met Hentiesbaai; oorlede in die amp)
  9. Robinson, Cobus-Brahm, 2014 – 2017 (in kombinasie met Hentiesbaai)
  10. Zwemstra, dr. H.M. (Heinrich), Sondag 3 Desember 2017 – hede (in kombinasie met Hentiesbaai)

Bronne[wysig | wysig bron]