Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Pretoria-Wes

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Pretoria-Wes
Sluit in  Erasmia
Danville
Florapark
Gerhardsville
Kwaggasrand
Pretoria-Wes
Proklamasieheuwel
Wespark
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Pretoria-Suidwes
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  102
Dooplidmate  23
Adres Acacialaan 114, Proklamasieheuwel, Pretoria
Geskiedenis
Stigtingsdatum  13 Mei 1945
Afgestig van  Pretoria
Eerste predikant  H.F.V. Kruger (1945–1949)
Ds. H.F.V. Kruger, eerste leraar (van 1945 tot 1949) en daarna tot 1975 van Eloffsdal-Wonderboom-Suid.
Ds. P.W. Bingle, leraar van 1968 tot 1973, toe hy in 1961 'n student aan die PU vir CHO was.
Ds. J.J.S. Venter, leraar van 1953 tot 1963.
Ds. P.J.J. van der Walt, leraar van 1973 tot 1984.
Ds. H.W. Schutte, leraar van 2001 tot 2007.

Die Gereformeerde kerk Pretoria-Wes is die oudste gemeente in die Gereformeerde Kerk se Klassis Pretoria-Suidwes en die sewende wat in Pretoria gestig is. Vandat Pretoria-Oos, die tweede oudste gemeente, ontbind het, is Pretoria-Wes die sesde oudste bestaande gemeente.

Noordwes van die middestad is die Gereformeerde kerk Daspoort reeds in 1940 gestig, maar Pretoria-Wes het op 13 Mei 1945 die eerste gemeente in die weste van die stad geword toe dit van die Paul Kruger-kerk afstig. Ná nog afstigtings omsluit Pretoria-Wes nou (2015) die buurte of voorstede Erasmia, Danville, Florapark, Gerhardsville, Kwaggasrand, Pretoria-Wes, Proklamasieheuwel en Wespark. Al kom dié gebied groot voor, was die gemeente se sieletal einde 2014 net 179, vergeleke met 304 einde 2001.

Nog voor afstigting is gekyk na erwe in Erasmia, Danville en Wespark. Eindelik is twee erwe aangekoop teen die heuwel wat bekendstaan as Proklamasieheuwel omdat dit naby hier was dat die kamp van genl. lord Roberts tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog gestaan het en op die heuwel die proklamasie van die Engelse besetting van Pretoria uitgevaardig is.

Eers is eredienste in die Burgerright-skoolsaal met sy krakende houtvloer gehou. Op 23 November 1945 het die ses maande oue gemeente besluit om ’n kerk op te rig. ’n Lidmaat, M. van Essen, het die plan geteken. Geld was min in die naoorlogse tyd en eers in Mei 1947 is die besluit finaal geneem om te begin bou aan die kerk met sitplek vir 450 mense. Agttien maande later het lidmate kans gekry om te stem oor kerkbou: 85 was ten gunste, 103 daarteen; 107 het gesê wag met die bouery en 45 het gesê begin dadelik bou.

Ten spyte van dié uitslag het die kerkraad besluit om op 2 Januarie 1950 te begin bou. Spesiale kollektante is aangewys, maar van die geldinsameling het niks tereggekom nie. In Mei 1950 het die kerkraad toe besluit om ’n saal pleks van ’n kerk te bou. Bosman en Neethling het die plan geteken en die firma Truter se tender van £6 288 vir die bouwerk is aanvaar. Die toring sou £22 ekstra kos.

Ds. P.C. Rule en die gesin Hornsveld het die klok geskenk en J.H. van Tonder die hoeksteen, wat ds. Rule op 27 Januarie 1951 gelê het. Ses maande later is die kerksaal amptelik ingewy. Tien jaar later het die kerkraad besluit om dié saal te vergroot, ’n projek waarmee daar in 1966 begin is. Die argitek vir die verandering aan die saal was Otto Verhoef en die bouaannemer Jan Sigle. J.H. van Tonder, wat destyds die hoeksteen geskenk het, het die nuwe fasade van rivierklip onderneem. Die gemeente het die ou kansel en kerkklok aan die sendinggemeente De Hoop geskenk. ’n Klokkespel is vervolgens aangekoop en op 12 November 1966 kon die gemeente sy nuwe kerk in gebruik neem.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kruger, Herculaas Frederik Venter, 1945 – 1949
 2. Rule, Petrus Cornelius, 1950 – 1953
 3. Venter, Jurie Johannes Stefanus, 1953 – 1963 (aanvaar sy emeritaat)
 4. Ras, dr. Jan Louis, 1964 – 1967
 5. Bingle, dr. Pieter Willem, 1968 – 1973
 6. Van der Walt, Philippus Johannes Jacobus, 1973 – 1984
 7. Breed, dr. Gert, 1985 – 1995
 8. Pretorius, Egbertus, 1981 – 1990 (polisiekapelaan)
 9. Van den Berg, Paul Jacobus, 1990 – 2006 (polisiekapelaan)
 10. Eloff, Johannes Marthinus, 1997 – 2000
 11. Schutte, Hendrik Willem, 2001 – 2007
 12. Van den Berg, Petrus Johannes, 2007 – 2010
 13. Pienaar, Nikolaas, 2012 – 2017 (beroep aangeneem na Oos-Londen)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]